Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглядаються  особливості  оцінки  ефективності  виробництва  продукції  птахівництва  в  агропромислових 
підприємствах  України.  Проаналізовано  наявні  теоретичні  підходи  до  аналізу  ефективності  продукції,  що  дослід-
жується,  та  здійснена  їх  систематизація.  Проведено  ґрунтовний  аналіз  специфічних  особливостей  функціонування 
птахівничої  галузі  економіки  України  та  визначено  основні  чинники,  що  впливають  на  ефективність  виробництва 
продукції птахівництва в сучасних ринкових  умовах. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення аналізу економічної 
діяльності  підприємств  птахівничої  галузі  і  виявлення  резервів  підвищення  ефективності  та  доповнення  комплексу 
показників для нього.  
Ключові  слова:  птахівництво,  птахівничі  підприємства,  ефективність виробництва,  аналіз  ефективності,  система 
показників для оцінки ефективності. 

1. Копитець Н. Г. Ринок м’яса птиці / Н. Г. Копитець // М’ясний бізнес. – 2008. – № 4 – С. 100–107. 
2. Вертійчук А. І. Шляхи подальшого розвитку птахівництва в Україні / А. І. Вертійчук // Ефективне птахівництво. – 
2008. – № 11. – С. 3–5. 
3. Кондрашихін А.Б. Оцінка ефективності використання сільськогосподарського потенціалу регіону: методологічні 
питання: матеріали Десятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (10–11 квітня 2008 
р.). – К., 2008. – С. 58–66. 
4. Бакіна Т. В. Методи й методика вимірювання та оцінки економічної ефективності функціонування птахівничих 
підприємств / Т. В. Бакіна // Держава та регіони. – 2007. – № 1. – С. 28–32. 
5. Орлов  П.  Порівняльна  оцінка  ефективності  капітальних  вкладень  /  П.  Орлов  //  Економіка  України.  –  2004.  –  
№ 1. – С. 27 – 32. 
6. Коваленко  Л.  Г.  Методичні  підходи  до  оцінки  ефективності  виробництва  продукції  м’ясного  птахівництва  /  
Л.Г. Коваленко // Вісник БНАУ, 2009. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_zabolotnuy_chomyak_ua.pdf266.4 КБ