Редакційна колегія

Головний редактор Варченко О.М., д-р екон. наук, професор, Білоцерківський НАУ
     
Заступник головного редактора  Ткаченко К.В., канд. екон. наук, асистент, Білоцерківський НАУ
    E-mail: k-tkachenko@ukr.net 
 
                Члени редколегії:
Божнеч Стефан, проф. економіки, Приморський університет, м. Копере, Словенія
Вагнер Клаус, д-р філософії, Федеральний інститут економіки сільського господарства, м. Відень, Австрія
Гринчук Ю.С., д-р екон. наук, проф., Білоцерківський НАУ, м. Біла Церква, Україна
   E-mail: kafmanagement@ukr.net
Єнін Ю.І., д-р екон. наук, проф., Білоруський державний економічний університет, м. Мінськ, Республіка Білорусь
   Phone:  (+375 17) 209-88-16
   E-mail:  yryenin@gmail.com
Клішінські Януш, д-р габіл., Університет технологій та гуманітарних наук, м. Бєльсько-Бяла, Польща
Котікова О.І., д-р екон. наук, проф., Миколаївський НАУ, м. Миколаїв, Україна
   ResearcherID: J-9637-2016
   E-mail: eikotikova7@gmail.com
Майєрс Вільям Х., д-р наук, проф. аграрної та прикладної економіки, Університет Міссурі, м. Колумбія, США
   E-mail: meyersw@missuri.edu 
Непочатенко В.А., д-р екон. наук, доц., Білоцерківський НАУ, м. Біла Церква, Україна
Паска І.М., д-р екон. наук, проф., Білоцерківський НАУ, м. Біла Церква, Україна
   E-mail: paska.igor@ukr.net
Рябченко Оксана, д-р екон. наук, Словацький сільськогосподарський університет, м. Нітра, Словацька Республіка
   E-mail: o_ryabchenko@ukr.net  
Сатир Л.М., д-р екон. наук, проф., Білоцерківський НАУ, м. Біла Церква, Україна
   ResearcherID D-3032-2019 
   E-mail: lasatyr@i.ua
Свиноус І.В., д-р екон. наук, проф., Білоцерківський НАУ, м. Біла Церква, Україна
   E-mail: isvinous@ukr.net
Сокольська Т.В., д-р екон. наук, проф., Білоцерківський НАУ, м. Біла Церква, Україна
   E-mail: sokolska.tetуana@btsau.edu.ua 
Шнебергер Кен, д-р наук, проф. аграрної та прикладної економіки, Університет Міссурі, м. Колумбія, США
Шубравська О.В., д-р екон. наук, проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ, Україна
   E-mail: shubravska@gmail.com
Шуст О.А., д-р екон. наук, проф., Білоцерківський НАУ, м. Біла Церква, Україна
   ID Web of Science В-7216-2019  https://app.webofknowledge.com/author/record/6808803
Філдсенд Ендрю, д-р наук, Науково-дослідний інститут сільського господарства, м. Будапешт, Угорщина
Хараішвілі Етер, проф. економіки, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, м. Тбілісі, Грузія
Хмелінські Павел, д-р філософії, Інститут економіки сільського господарства та продовольства –
                Національний науково-дослідний інститут,  м. Варшава, Польща
Юхименко П.І., д-р екон. наук, проф., Білоцерківський НАУ, м. Біла Церква, Україна
    E-mail: p0504684000@gmail.com