Ви є тут

Вплив племінного свинарства на ефективність виробництва продукції галузі

В статті розглядаються проблеми розвитку племінного свинарства в Україні, як основи функціонування ефективного та конкурентоспроможного товарного виробництва. За результатами дослідження, з реформуванням сільськогосподарського виробництва значних втрат зазнало товарне свинарство, що негативно позначилось і на ефективній діяльності племінних господарств-племзаводів, особливо племрепродукторів.
Основними причинами посилення деструктивних явищ у галузі племінного свинарства є нестабільний рівень закупівельних цін на продукцію свинарства, низька доходність і збитковість її виробництва. Очевидно, що на зниження показника собівартості та підвищення рентабельності виробництва продукції свинарства, забезпечення якості та конкурентоспроможності племінних (генетичних) ресурсів суттєво впливає організація вітчизняної системи селекції. Результати наукових досліджень переконують, що істотне підвищення продуктивності у свинарстві досягається за допомогою ефекту гетерозису за міжпородного схрещування, при цьому доведено, що за сприятливих умов ефект від схрещування в середньому становить за показником приросту живої маси приблизно 10–15 % і за оплатою корму 8–10 %. Доведено, що до сьогодні не простежувалося чіткої закономірності щодо позитивної тенденції зміни виходу поросят на одну свиноматку в підприємствах племінного свинарства.
Аналіз порядку отримання коштів за державною програмою по частковому відшкодуванню вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин свідчить, що 2017 р. компенсація за племінні свинки та кнурці вітчизняного походження (класу «еліта») становила 20 % від запланованого через відсутність коштів державного бюджету на відповідні заходи. У 2018 р. дану суму відшкодування збільшено до 5000 грн за голову.
 Встановлено, що показник собівартість одиниці живої ваги племінної тварини в 2017 р. був у 2–2,5 рази вищим ніж у господарствах товарного свинарства. Висока собівартість виробництва племінних тварин зумовлена більшими витратами на корми через складові раціону годівлі переважно іноземного виробництва. Очевидно, що складна фінансова ситуація зумовлює низьку інвестиційну привабливість галузі племінного свинарства як для вітчизняних, так й іноземних інвесторів.
Ключові слова:  племінне свинарство, продуктивність тварин, племінні репродуктори, динаміка ринку, імпорт племінних свиней, собівартість продукції, державні програми підтримки.
 1. Андрійченко В. Стандарти успішного свинарства. Farmer. 2011. № 2. C. 106–107. URL: https://agrotimes.ua/article/standarti-uspishnogo-svinarstva.
 2. Березовський М.Д., Вовк В.О. Стан та перспективи розвитку племінного свинарства в Україні. Свинарство. 2017. №70. С. 51–55. URL: https://drive.google.com/ file/d/1T98JNYLC8sPU8TxYrwZ7W5muK9PFbwMf/view.
 3. Бірта Г.О. Ріст і розвиток свиней різних напрямків продуктивності. Ефективне тваринництво. 2011. № 2. C. 12–16.
 4. Войтенко С., Вишневський Л. Якість племінних свиней. Інститут розведення і генетики тварин УААН. 9 с. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/jspui/bitstream /123456789/3087/1/ЯКІСТЬ%20ПЛЕМІННИХ%20СВИНЕЙ.pdf.
 5. Гребеник Г., Маслак О. Чи вигідне в Україні свинарство? Agroexpert: практ. посіб. аграрія. 2010. № 6. C. 48–51.
 6. Гюн Уве. Приведення молодих свиноматок у кондицію. Agroexpert: практ. посіб. аграрія. 2011. № 2. C. 46–47.
 7. Зотько М. Репродуктивні якості свиноматок різної стресостійкості. Тваринництво України. 2011. № 3. C. 26–28. URL: https://tvarynnyctvoua.at.ua/publ/3_ 2011/1-1-0-37.
 8. Лучин І., Фокшей М. Чия свиня краща? Agroexpert: практ. посіб. аграрія. 2010. № 7. C. 61–63.
 9. Микитюк Д., Колесник І., Геймор М. Від чого залежить інтенсивне свинарство? Пропозиція. 2010. № 12. C. 127. URL: https://propozitsiya.com/ua/vid-chogo-zalezhit-intensivne-svinarstvo.
 10. НААН: Імпорт генетичних ресурсів тваринництва загрожує продовольчій безпеці України.  Landlord. 24.05.2018. URL: https://landlord.ua/news/naan-import-genetichnih-resursiv-tvarinnitstva-....
 11. Повод М.Г., Коваль Ю.А. Залежність відгодівельної продуктивності свиней різних генотипів від умов їх утримання під час відгодівлі. Зб. Вінн. нац. аграр. ун-ту. Серія «Сільськогосподарські науки». 2010. Вип. 4 (44). C. 70–76.
 12. Походня Г.С., Федорчук Е.П., Файнов А.А., Приходько Е.В. Відтворна здатність та продуктивність свиней різних генотипів і методів розведення. Ефективне тваринництво. 2011. № 3. C. 32–36.
 13. Про затвердження Інструкції з бонітування свиней, Інструкції з ведення племінного обліку у свинарстві та зразків форм племінного обліку у свинарстві: наказ Міністерства аграрної політики України № 396 від 17.12.2002. Верховна Рада України. Законодавство України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1027-02.
 14. Рубан С.Ю., Гетя А.А., Кравченко О.І. Розвиток племінного свинарства – стратегічне завдання галузі. Ефективне тваринництво. 2016. № 5. C. 9–11.
 15. Тихомиров А.И., Шарнин В.Н. Селекционный менеджмент в свиноводстве. Свиноводство. 2014. № 8. С. 13–17. URL http://www.svinoprom.ru/pdf/2014-08.pdf (1).
 16. Топіха В.С. Сучасний стан та перспективи виробництва високоякісної свинини з використанням свиней вітчизняного та зарубіжного походження. Свинарство.  2016. № 68. С. 63–68. URL: https://drive.google.com/file/d/1tiQFhERraDlcpaBZwUlrgTHOL 24VNux0/view.
 17. Фесенко В., Повод Н., Сокрут В. Підвищити віддачу племінного свинарства. Тваринництво України. 2005. № 7. C. 2–3.
ДолученняРозмір
PDF icon ibatullin_m._khakhula_b.pdf (146)1.01 МБ