Збірник наукових праць «Економіка та управління АПК» є фаховим виданням з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. № 747), заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом.

 

Попередня назва видання Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009).

 
У 2009 видання перереєстровано під назвою «Економіка та управління АПК» (офіційна абревіатура Ekon. upr. APK).
 
У 2018 році видання було перереєстровано у Міністерстві юстиції України, збірнику присвоєно англомовну назву «AIC Economics and Management» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобі масової інформації. Серія КВ №23610-13450 ПР, видане 09.11.2018 року Міністерством Юстиції України).
 
ISSN 2310-9262 (print)
ISSN 2415-7554 (online)
 
DOI видання 10.33245/2310-9262 (у системі Crossref)
 
Періодичність виходу збірника «Економіка та управління АПК» – двічі на рік.
 
Збірник «Економіка та управління АПК» – наукове видання, публікує результати наукових досліджень, проведених ученими навчальних закладів та наукових установ, провідними економістами, фахівцями агробізнесу з актуальних економічних питань розвитку агропромислового виробництва.
 
Формат збірника «Економіка та управління АПК» відповідає міжнародним стандартам, структура статей у збірнику оформлена згідно міжнародних вимог.
 
Статті публікуються українською, російською та англійською мовами, супроводжуються ідентичними за змістом анотаціями українською, російською мовами та розширеною анотацією англійською мовою.
 
До складу редакційної колегії видання обрано вчених наукової спільноти України та зарубіжжя, згідно зазначених напрямів досліджень (спеціальностей).
 
Збірник у повному обсязі, постатейно представлено в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, статті внесено до інформаційно-аналітичної бази РІНЦ.
 
Збірник внесено до наукометричної бази Google Scholar, має високий індекс цитованості.
 
Департаментом атестації кадрів МОН Україні збірник «Економіка та управління АПК» включено до списків збірників наукових праць, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (економічні науки).
 
Публікація у збірнику – безкоштовна.