Реквізити

Білоцерківський національний аграрний університет
Код 00493712 УДКСУ Київської області
МФО 820172
рахунок 31254240209356
Призначення платежу: видавнича діяльність 

Прізвище І.Б.