Ви є тут

CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЯЄЦЬ В УКРАЇНІ

У статті розглядаються особливості функціонування українських підприємств галузі яєчного птахівництва та наводяться основні тенденції виробництва продукції яєчного птахівництва в Україні. Авторами проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку яєчного птахівництва в Україні, подано аналітичну оцінку функціонуванню галузі в умовах ринкової економіки та в контексті вступу України у Світову організацію торгівлі. Виявлено основні чинники, що впливають на розвиток яєчного птахівництва в Україні, та окреслено ряд проблемних питань, вирішення яких призведе до підвищення ефективності діяльності українських підприємств – виробників продукції, що досліджується.

Ключові слова: яєчне птахівництво, глобалізація, конкурентоспроможність продукції.

1. Буряк Р. І. Управління якістю продукції птахівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємством» / Р.І. Буряк. – К., 2003. – 20 с.

2. Заболотний В.С. Конкурентоспроможне птахівництво України: аналітична оцінка, прогноз розвитку / В.С. Заболотний, О.Ф. Кирилюк. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 197с.

3. Золотарьова Н.С. Методичні аспекти визначення фактичної собівартості продукції інкубаторно-птахівничих
підприємств / Н. С. Золотарьова // Економіка АПК. – 2006. – №2. – С. 79–85.

4. Голіков І.В. Особливості інвестиційних проектів у птахівництві / І. В. Голіков // Економіка АПК. – 2006. – №6. – С. 73–75.

 

 

 

ДолученняРозмір
PDF icon zabolotnui_1-2014.pdf (120)240.45 КБ