Ви є тут

ПОРІВНЯЛЬНИЙ РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН І ПТИЦІ В УКРАЇНІ ТА БІЛОРУСІ ЗА ПЕРІОД 1990–2016 РОКІВ

У статті проведено аналіз нелінійних регресій, на основі яких зроблено прогноз економічних показників часового ряду в кризовий період. Регресивні функції отримані за вирішення відповідних диференціальних рівнянь. Показано, на прикладі зміни чисельності поголів'я тварин в Україні та Білорусії за період 1990-2016 рр., що їм можуть відповідати експоненціальна, логістична регресії або їх модифікації. Зроблено прогноз кількості сільськогосподарських тварин і птиці на 2020 рік.
Ключові слова: логістична регресія, прогнозування, тваринництво.
1. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений. Л.: Физматгиз, 1962. 352 с.
2. Guorfi L., Kohler M., Krzyzak A. and Walk H. A. Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression. Springer, New York, 2002. 647 p.
3. Clements M.P., Hendry D.F. Forecasting economic processes. International Journal of Forecasting. 1998. Vol. 14.
P. 111-131.
4. Holt C.C. Forecasting trends and seasonal by exponentially weighted averages. International Journal of Forecasting. 2004. Vol. 20. P. 5-13.
5. Семенычев В.К. Нелинейные по параметрам модели трендов. URL: http://serey.svetunkov.ru/study/ forecasting/files/25.pdf
6. Ramos R.A. Logistic function as a forecasting model: it's application to business and economics. International Journal of Engineering and Applied Sciences. 2013. Vol. 2. P. 29-36.
7. Modis T. Strengths and weaknesses of S-curves. Technological Forecasting and Social Shange. 2007. Vol. 74. No. 6. P. 866–872.
8. Семенычев Е.В. Методы идентификации логистической динамики и жизненного продукта моделью Верхуста. Економика и математические методы. РАН. М 2012. №1. С. 108-115.
9. Jukic D., Kralik G., Scitovski R. Least-squares fitting Gompers curve. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2004. Vol. 169. No. 2. P. 359-375.
10. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров, М.: Наука, 1974. 832 с.
11. Cільське господарство України: статистичний зб. за 2004, 2016 рр. К.: Держкомстат. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua
12. Сельское хозяйство республики Беларусь: статистический сб. за 2004, 2016 гг. Минск: Белстат. URL: http:// www.belstat.gov.by
ДолученняРозмір
PDF icon nepochatenko_a_nepochatenko_v_2-2017.pdf885.6 КБ