Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ФОРМОЮ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Метою дослідження є розробка методичних положень і практичних рекомендацій щодо визначення оптимальної з позиції економічної ефективності організаційної форми використання технічних засобів в сільськогосподарських підприємствах.
В процесі дослідження було використано такі наукові методи: економіко-статистичний, систематизації та узагальнення, монографічний, діалектичний.
У статті обґрунтовано вибір критеріїв оптимізації складу технічних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах, проаналізовано переваги та недоліки внутрішньогосподарського та міжгосподарського використання техніки, визначено критерії прийняття управлінських рішень про вибір форм використання спеціалізованої техніки. Розкрито сутність обєднань із спільного використання техніки. Розглянуто базові принципи створення та функціонування сільськогосподарських механізаторських кооперативів. Виявлено основні гальмуючі чинники, що впливають на розвиток кооперативного руху в Україні.
Внесені пропозиції щодо вибору критеріїв оптимізації складу технічних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано бригадно-ланкову і цехову організацію використання техніки, визначено плюси і мінуси використання послуг підприємств агротехнічного сервісу для сільськогосподарських виробників.
Результати, отримані в ході дослідження, сприятимуть розвитку технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва. Прийняття управлінського рішення про спільне використання техніки доцільно ґрунтувати на порівнянні приросту прогнозованої врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин (виражений у прогнозованих цінах), який має бути не менше відношення приросту питомих витрат на гектар (на
1 голову худоби).
Ключові слова: технічні ресурси, організаційні форми, сільськогосподарські підприємства, оптимізація.
1. Skotsyk V.Y. (2013). Technical support of agricultural producers: current state and problem solvingю.  Economy and management of agrarian and industrial complex.  Issue 10. pp. 56-60.
2. Antoshchenkov V.M., Antoshchenko R.V. (2012.) The Market Overview of Agricultural Machinery for Enterprises of the Agroindustrial Complex of Ukraine. Bulletin of the KhNTUSG. Exp. 124. Vol. 2. (technical sciences). URL: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_124-2/03.pdf (0)
3. Rossokha V.V., Naumenko I.V. (2017). Integral assessment of the efficiency of using the material and technical base of agriculture . Economics of AIC. No. 1, pp. 60-67.
4. Mikhailov M.G. (2017). Development of material and technical base of agrarian enterprises. Podolsky Gazette: Agriculture, Technology, Economics. No. 1 (26), pp. 191-197.
5. Ermakov O.Y., Nagorny V.V. (2015).  Formation of Economically Sustainable Production Capacity of Agricultural Enterprises: Monograph. K.: Comprint, 295 p.
6. Grek A. (2017). Modern state of material and technical support of agricultural enterprises of the Kiev region. Bulletin of agrarian science of the Black Sea region.  No 1 (93), pp. 61-71.
7. Skotsik V.Y. (2016). Organizational and economic approaches to the organization of the information component of the market of agricultural machinery Investment: practice and experience.  No. 24, pp. 71-74.
8. Dankevych Y.,  Dankevych V., Chaikin O. (2016).  Ecologically certified agricultural production management system development.  Agricultural and Resource Economics: International Scientific EJournal.  Vol. 2.  No. 4th,  pp. 5-16.  Mode of access: www.arejournal.com.
9. Biba V.V.,  Machicheva P.V. (2017). Material and technical support of agricultural enterprises of Ukraine.  Economy and region.  No. 5 (66), pp. 70-74.
10. Zakharchuk O.V. (2014). Problems of logistical support of agricultural enterprises of Ukraine. Economy of agroindustrial complex. No. 7, pp. 92.
11. Didorenko T.V. (2016). Essence and classification of material and technical resources at agricultural enterprises according to their purpose and role in the process of production.  Ukrainian Journal of Applied Economics. Vol 1. No 1, pp. 92-99.

 

ДолученняРозмір
PDF icon kachan2-2017.pdf (76)448.64 КБ