Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

У дослідженні обґрунтована необхідність розвитку інфраструктури ринку агропродовольчої продукції. Виокремлено особливості формування системи просування продукції на агропродовольчому ринку. Визначено та обґрунтовано напрями удосконалення системи збуту продукції переробних підприємств оптовим покупцям. Охарактеризовано форми взаємного співробітництва учасників каналу дистрибуції. Розроблено ряд практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності просування продукції на агропродовольчому ринку.

Ключові слова: дистрибуція, фірмова торгівля, система просування, інтеграція, агропродовольчий ринок.

 1. Іваненко В.О. Особливості облікового відображення руху товарів за різними каналами збуту / В.О. Іваненко, О. Г. Дроздова // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 2 (64). – C. 56–62.
 2. The American Marketing Association’s New Definition of Marketing: Perspective and Commentary on
  the 2007 Revision / Gregory T. Gundlach, William L. Wilkie [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// www.unf.edu/~ggundlac/pdfs/pub_07.pdf.
 3. Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс / ФКотлер, пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2007. – 656 с.
 4. Черчиль А. Гилберт. Маркетинговые исследования / А. Гилберт Черчилль, пер. с англ.– СПб.: Питер, 2001. – 752 с.
 5. Churchill G.A. A Paradigm for Developing Better Measures of Marketing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://statmath.wu.ac.at/people/dittrich/m1bw/trochim_pdfs/zus%E4tzliches%20Material%20Thomas/Churchill1979_JMR.pdf.
 6. Шимко О.В. Формування асортиментної політики торговельного підприємства: маркетинговий підхід /
  О.В. Шимко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 11. – C. 408–413.
 7. Nevan Wright J. The Management of Service Operations/ Nevan Wright J. – London, 2001. – 239 p.
 8. SimchiLevi D. Designing and Managing the Supply Chain. Concepts, Strategies and Case Studies / D. SimchiLevi, P. Kaminsky, E. Simchi-Levi. – New York-London-Toronto, 2001. – 321 p.
 9. Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України: монографія / За ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – 359 с.
 10. Кубрак Н.Р. Перспективи розвитку каналів розподілу сільськогосподарської продукції України / Н.Р. Кубрак, О.О. Рудик, Н.С. Косар // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2014. – Т. 16. – № 1 (58). – С. 285–291.
 11. Пример руководства по применению модифицированного метода Хея [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ppm.your-assets.com.ua/_ld/1/129_eua.pdf.
 12. Дячун О. Оцінювання праці торгових представників промислових підприємств / О. Дячун // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 6 (39). – С. 71–75.
ДолученняРозмір
PDF icon artimonova_ekon_1-2017.pdf367.81 КБ