Ви є тут

МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ

Розроблено кластерну модель дуалістичного (традиційна та органічна продукція) розвитку землекористування в Україні. Принциповою відмінністю від існуючих моделей є наявність Національного науково-виробничого агроекологічного парку, регіональних наукових (економічних) центрів розвитку сільських територій та зміщення акценту ролі держави на реалізацію економічних функцій як агента земельних інтересів. Представлена система інформаційного провайдингу в управлінні земельними ресурсами аграрного сектору економіки. Запропоновано концепцію розвитку державно-приватного партнерства в системі землекористування, що заснована на агрохімічному, меліоративному, логістичному та збутовому напрямах та має на меті забезпечення поєднання можливостей мікро-, мініагентів, спільних агентів та держави, в т.ч. із залученням коштів регіональних і глобальних агентів, на компліментарній основі з приводу раціонального землекористування та підвищення прямих і непрямих доходів всіх представників груп земельних інтересів.

Ключові слова: моделювання, організаційні структури, державно-приватне партнерство, управління земельними ресурсами, агроекологічний парк.

1. Зінчук Т.О. Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі
Україна-ЄС / Т.О. Зінчук // Економіка АПК. – 2015. – № 5. – С. 79–87.
2. Кириленко І. Г. Перспективи вітчизняного АПК в світлі прогнозів світового ринку продовольства / Кири-
ленко І. Г., Дем’янчук В. В. // Економіка АПК. – 2015. – № 1. – С. 21–28.
3. Вернигора М. Україна досліджує ефективність управління земельними ресурсами [Електронний ресурс] /
М. Вернигора // Чиста політика. –Режим доступу : http://www.politika.cn.ua/list/ua/news/2/9142.html.
4. Pasakarnis G. Rural development and challenges establishing sustainable land use in Eastern European countries /
G. Pasakarnis // Land Use Policy. – Volume 30 (1), January 2013. – P. 703–710.
5. Preferences for Future Agricultural Land Use Under the Consideration of Climate Change / U. Probstl-Haider,
N. M. Mostegl, J. Kelemen-Finan et el. // Environmental Management. – September 2016, Vol. 58, Issue 3. – P. 446–464.
6. Kroupova Z. The analysis of economic results differences of agricultural holdings specialized in plant production in the
Czech Republic / Z. Kroupova, G. Trnkova // Journal of Central European Agriculture. – 2014. – 15(3). – P. 322–334.
7. Robertson B. Global land acquisition: neo-colonialism or development opportunity? / Robertson B., Pinstrup-
Andersen P. // Food Security. – 2010. – № 2. – P. 271–283.
8. Koeber C. Consumptive labor: the increasing importance of consumers in the labor process / C. Koeber //
Humanity & Society. – 2011. – Vol 35, № 3. – P. 205–232.

ДолученняРозмір
PDF icon zos-kior_ekon_1-2017.pdf319.1 КБ