Ви є тут

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

У статті проведено оцінку сучасного стану земельного фонду України у світлі проведених трансформаційних процесів власності. Зазначається, що значна частка приватних землеволодінь свідчить про достатньо сформовану пропозицію на потенційному ринку землі. Окреслено загальні результати соціологічних досліджень, за підсумками яких визначено позицію населення стосовно продажу земель сільськогосподарського призначення.
Резюмовано ключові тезиси світових тенденцій інституційних умов функціонування земельного ринку у провідних країнах ЄС, на основі чого запропоновано концептуальні засади запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні та спрогнозовано основні очікувані результати від запровадження регульованого ринкового обігу сільськогосподарських земель.
Ключові слова: земельні відносини, ринок землі, іпотечне кредитування, сільське господарство, фермерські господарства.
 1. Богіра М.С. Вплив ринкової економіки на раціональне використання земель. Збалансоване природокористування.  2017.  № 1. С. 88–91.
 2. Даниленко А., Сокольська Т., Шуст О. Формування ринку землі в Україні – реалії і перспективи розвитку. Схід. 2017. № 6. С. 10–16.
 3. Добряк Д.С., Шкуратов О. І. Формування і розвиток ринкових земельних відносин на теренах України. Збалансоване природокористування. 2018.  № 1. С. 6–17.
 4. Зінчук Т.О.,  Данкевич В. Є., Куцмус Н. М., Ковальчук О. Д. Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017.  № 7. С. 49–62.
 5. Зубар І.В. Прогноз ринкових цін на землі сільськогосподарського призначення в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 11. С. 111–124.
 6. Зубар І.В. Еколого-економічні проблеми сучасного землекористування господарств Вінниччини. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 9. С. 30–41.
 7. Корінець Р.Я., Похиленко Н. М. Фермери та ринок земель сільськогосподарського призначення. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки.  2018. № 4. С. 48–54.
 8. Мартинюк М.П. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи запровадження. Економіка АПК. 2017. № 3. С.15–21.
 9. Офіційний веб-сайт Держгеокадастру. URL: http://land.gov.ua/
 10. Ходаківська О.В., Юрченко І.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення у Франції. Економіка та держава.  2018. № 3. С. 17–21.
 11. Шатохін А.М., Вуйченко М.А. Ставлення селян до ринку земель в Україні: результати соціологічного моніторингу. Український соціологічний журнал. 2018. № 17. С. 221–226.
 12. Шпичак О.М. Рівень цін земель сільськогосподарського призначення – запорука ефективного функціонування їх ринку. Економіка АПК.  2018.  № 3. С. 38–48.
 13. Юрченко І.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі. Економіка АПК.  2018. № 4. С. 88–94.
 14. Gabriel Popescu & Florentina Constantin, (2007). Arguments for the Growth Sale-Purchase Actions on the Land Market, Theoretical and Applied Economics, Asociatia Generala a Economistilor din Romania - AGER, vol. 4(509), pp 43–46.
 15. Gnacadja L. Benefits of sustainable land Management. URL : http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary Publi cations/ CSD_ 243 Benefits_of_Sustainable_Land_ Management%20.pdf
 16. Holden, Stein T. (2017). "Policies for Improved Food Security: - The Roles of Land Tenure Policies and Land Markets," CLTS Working Papers 9/17, Norwegian University of Life Sciences, Centre for Land Tenure Studies.
 17. Mahoney R., Dale P. Land markets - Why are they required and how will they develop? (2016). International Federation of Surveyors. vol 11. рр.1–10.
 18. Factors of the agricultural land market development, Balanced Nature Using, Institute of agroecology and environmental management, vol. 5(1), pp. 141–146.
 19. Rural development in the EU. Statistical and Economic Information. Report 2013. European Union, 2016. 390 p.
 20. The changing wealth of nations 2018: building a sustainable future / The World Bank. Washington : DS, 2018. 196 p.
ДолученняРозмір
PDF icon karpenko_a._2-2018_pdf.pdf (62)6.23 МБ