Ви є тут

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Стаття присвячена актуальним проблемам формування теоретико-методологічних підходів до інституціонального забезпечення розвитку сільських територій. Розкрито основні інституціональні складові розвитку сільських територій: політична, виробнича, соціальна, екологічна, суспільно-культурна та демографічна. Визначено що вони пов’язані із особливостями сільських територій, які виражаються в мультифункціональному поєднанні економічних і соціальних чинників. Розроблено практичні пропозиції щодо впровадження в дію комплексної системи стимулювання інституціонального розвитку сільських територій та місцевих громад в Україні.

Ключові слова: аграрні відносини, інституції, інституціональні складові, сільські території, сталий розвиток.

1. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2012. – 216 с.

2. Lerman, Z. Agricultural Cooperativesin Eurasia [Electronic resource] / Z. Lerman, D. Sedik // FAO Regional Office for Europe and Central Asia: Policy Studieson Rural Transition. – 2014. – № 3, March. – Access mode:http://
www. fao.org/fileadmin/user_upload/Europe/documents/Publications/Policy_Stdies/CoopsCISandGeorgia2_en.pdf
.

3. Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods: Policy Implications for the New Member States of the European Union [Electronic resource] / Edited by Judith Mцllers, Gertrud Buchenrieder, and Csaba Csбki . – IAMO, 2011. – 263 р. – Access mode : http : //www.iamo.de/fileadmin/documents/sr_vol61.pdf.

4. Pinstrup-Anderson, P. Rural Infrastructure and Agricultural Development [Electronic resource] / P. Pinstrup-Anderson, S. Shimokawa // Paper prepared for presentation at the Annual World Bank Conference on Development Economics (Tokyo, Japan, May 29-30, 2006). – Access mode : http : // siteresources.worldbank.org.

5. Славкова, О. П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика: монографія / О. П. Славкова. – Суми, 2010. – 330 с.

6. Цибуляк, В.Я. Інституційні засади сільського розвитку в Україні: науково-прикладний аспект: моногр. / В.Я. Цибуляк – К.: ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2014. – 272 с.

7. The EU rural development policy 2007-2013 [Electronic resource]. – Access mode: http://ec.europa.eu/agriculture/ publi/fact/rurdev2007/en_2007.pdf

8. Europe 2020 targets [Electronic resource]. – Access mode : http:// ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en. htm

9. Васильців, Т. Г. Інституціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях [Електронний ресурс] / Т. Г. Васильців, В. В. Бойко // Научные труды ДонНТУ. – 2014. – № 3. – С. 52-59.

ДолученняРозмір
PDF icon zagurskiy_yukhymenko_ekon_1-2017.pdf270.34 КБ