Ви є тут

ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ЦІНИ РИЗИКОВОГО АКТИВУ

Описуються справедливі ціни ризикових активів і вказані умови того, що цей випадковий процес є мартингалом. 
Доведена непорожність множини мартингальних мір для еволюції певної акції та описана множина усіх мартингальних 
мір. 
Знайдено умови непорожності множини мартингальних мір, що дозволить в наступних роботах знайти справедливі 
ціни для деривативів, зокрема для опціонів європейського, американського та азіатського  типів, та описати суперхедж 
для кожного з цих цінних паперів. 
Ключові слова: похідна Радона–Нікодима, мартингальна міра, ризиковий цінний папір. 

1.  Dalang R.C. Equivalent martingale measures and no–arbit–rage in stochastic sequrities market models / R.C. Dalang,  
A. Morton, W. Willinger // Stochastic and stochastic reports. – 1990. – Vol. 29. – P. 185–201. 
2.  Kabanov  Yu.  and  Striker  C.  On  equivalent  martingale  measures  with  bounded  densities,  UMR  6623,  Laboratoire  de 
Mathematiques, Universite de Franhe–Comte 16 Ronte de Gray, F–25030 Besancon Cedex, FRANCE. 
3.  Паткін  Є.  Д.,  Приклад  побудови  мартингальних  мір  //  Є.Д.  Паткін  //  Вісник  Київського  національного 
університету імені Тараса Шевченка, серія фізико-математичні науки. – 2013. – 4. –  С. 59–62. 
4.  Управління державними доходами і видатками. За ред. Б. С. Малиняка; Тернопіль; Астон, 2015. C. 7–17. 
5.  Горбачук В. М . Організація неповних поєднаних енергоринків // В. М. Горбачук // Вісник Дніпропетровського 
університету; Серія «економіка». – 2011. – Вип. 5. – С. 223–227. 
6.  Паткін Є. Д. Опис мартингальних мір для однієї еволюції ризикових активів // Є.Д. Паткін // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, серія фізико-математичні науки. – 2015. – 3. – С. 25–28. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_patkin_ua.pdf (43)301.76 КБ