Ви є тут

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ АПК УКРАЇНИ З РЕГІОНАЛЬНИМИ ОБ'ЄДНАННЯМИ КРАЇН СВІТУ

У статті здійснено аналіз виробництва продукції АПК України, її експортно-імпортних відносин та в розрізі видів продукції, їх внутрішні баланси за 2000–2012 рр. Встановлено, що за темпами розвитку експортно-імпортних операцій Україна та її АПК перевищили світові тенденції темпів зростання експортно-імпортних відносин порівняно з темпами зростання виробництва і експорт продукції, який в структурі ВВП країни і АПК у 2012 р. склав відповідно 48 і
66 %. Зовнішньоторговельний обіг країни і АПК за 2000-2012 рр. збільшився відповідно у 5,15 і 11,51 разів, забезпечивши зростання достатнього зовнішньоторговельного сальдо АПК за досліджуваний період у 17,53 разів та найвищий в Європі коефіцієнт покриття імпорту експортом на рівні 2,3. Досліджено динаміку зовнішньоторговельних відносин АПК України та їх ефективність з угрупованнями країн світу і окремими країнами. Викладено систему факторів, застосування яких сприятиме розвитку галузі та її експортної складової та підвищенню конкурентоспроможності продукції на зовнішньому і внутрішньому ринках.

Ключові слова: зовнішньоекономічні відносини, експорт, імпорт, сальдо, коефіцієнт покриття, конкурентоспроможність, тенденції, ЄС, СНД.

1. Парламентський вимір європейської інтеграції. – К.: Нора-Прінт – 2012. –104 с.

2. Школьний О.О. Організаційно-економічні механізми управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: Монографія / О.О. Школьний. – Умань, 2007 – 306 с.

3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року // Постанова КМУ від 19.09.2007р. №1158-К, 2007-33 с./ М.В. Зубець.

4. Зубець  М.В. Розвивати внутрішній аграрний ринок //Економіка АПК. – 2007. –№ 1. – С. 50.

5. Палій Наталія. Прогресія регресу, або хто винен в українській кризі / Н. Палій // Дзеркало тижня – № 19 (747) 30.05.2013 р.

6. Звіти про стан зовнішньоекономічних відносин у системі агропромислового комплексу України за 2000-2012 pp. і
10 міс. 2013 p.

7. Моніторинги економічного і соціального розвитку підприємств і організацій АПК за 2000-2012 pp. і 10 міс. 2013 p.

8. Прищепа Я. Хороший товар сам себя хвалит / Я. Прищепа. − Сільські вісті. − 2014. − № 4 (19051). − С. 4.

ДолученняРозмір
PDF icon gubenko_1-2014.pdf (42)310.04 КБ