Ви є тут

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗРОСТАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Розглядаються економічні фактори, які впливають на рівень злочинності, принципи аналізу та характер їх впливу та детермінанти рівня злочинності. Наведено методологію і результати аналізу економічних детермінант злочинності українськими та зарубіжними вченими. Досліджено основні причини зростання злочинності. Проведено аналіз суперечностей, що розвиваються всередині системи економічних відносин та визначено тенденції їх розвитку.
Побудовано статистичну модель зв'язку, яка найкращим чином апроксимує модель соціально значущих явищ і процесів у суспільстві. Доведено, що багатофакторний регресійний аналіз причин злочинності дозволяє отримати рейтингові оцінки та встановити їх роль в процесі формування регіональних коефіцієнтів злочинності.
Ключові слова: злочинність, коефіцієнт злочинності, соціально-економічні чинники, тенденції, динаміка.
1. Горяинов К.К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). Москва : ВНИИ МВД СССР, 1991. 98 с.
2. Веприцький Р.С. Фактори впливу суспільних процесів на злочинність. Вісник Кримінологічної асоціації України,  зб. наук. пр. Харків, 2013. № 5. С. 99–102.
3. Лунеев В.В. Рыночная экономика и преступность. Москва:  Общественные науки и современность. 1996. № 3. С. 37-46.
4. Авер’янов В.Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики. Київ : Юрінком Інтер, 1998. 432 с.
5. Гаращук В.М. Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інституту вітчизняного адміністративного права: монографія. Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. 335 с.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2007_38_51.
6. Дoлгoвa A.И. Тeopeтичecкиe пocылки и oбщиe итoги изучeния тeppитopиaльныx paзличий пpecтупнocти и иx пpичин.  Cб. нaуч. тp. М., 2009.  C. 119-116.
7. Зopин Г.A. Пoнятиe и ocнoвныe пpизнaки гeoгpaфичecкoй тpaнcнaциoнaльнoй пpecтупнocти. сб. нaуч. тp.  М., 2012. C. 89-112.
8. Mauricio Cárdenas. Economic Growth In Colombia: A Reversal Of ‘Fortune’?  pp. 1-36. URL: (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.476.6975&rep=rep1&type=pdf
9. Goulas, E., & Zervoyianni, A. (2012). Economic growth and crime: does uncertainty matter? Applied Economics Letters , pp. 420-427. URL: (https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ijme.2017.53.issue-1/ijme-2017-0004/ijme-2017-0004.pdf (0))
10. Mauro & Carmeci. (2007). A Poverty Trap of Crime and Unemployment. Review of Development Economics, Vol 11(3), pp. 450-462. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9361.2006.00350.x/abstract
11. Anderson, D. A. (1999). The Aggregate Burden of Crime. Journal of Law and Economics, Vol. 42, No. 2., pp. 611-642. URL: http://www7.esc.edu/vvernon/AggregateBurden_Anderson99.pdf (0)
12. Daniele & Marani. (2011). Organized crime, the quality of local institutions and FDI in Italy: A paneldata analysis. European Journal of Political Economy, Vol 27 , pp. 132-142. URL: http://www.ieb.ub.edu/files/Daniele.pdf (0)
13. Peri, G. (2004). Socio-Cultural Variables and Economic. Topics in Macroeconomics Vol 4, Issue 1, pp. 1-34. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/636c/cd530a74f002223e045e8029f79750c2e9a4.pdf (1)
ДолученняРозмір
PDF icon bondar_2-2017.pdf (62)748.57 КБ