Ви є тут

ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті досліджені основні причини кризового стану матеріально-технічного забезпечення виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах: суттєве зниження платоспроможного попиту на сільськогосподарську техніку в результаті диспаритету цін; неможливість отримання кредитів, відсутність реальних гарантій їх повернення; зменшення інвестицій в сільське господарство; відсутність довгострокової стратегії та інноваційної політики держави в розвитку АПК; низька дієвість форм державної підтримки і проектів.

Для вирішення цих проблем необхідно забезпечити удосконалення структури оборотних активів та підтримання збалансованості їх окремих елементів, встановлення оптимального співвідношення між основними виробничими фондами і оборотними засобами.

Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, платоспроможний попит, інвестиції, інноваційна політика, диспаритет цін, виробничі фонди, оборотні засоби.

1.     Сатир Л. М. Організаційно-економічне забезпечення відтворення матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарських підприємств: [монографія] /Л.М. Сатир. – Біла Церква: БНАУ, 2012. – 336 с.

2.     Месель-Веселяк В. Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації у сільському господарстві: доповідь на Дванадцятих річних зборах Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 25–26 лютого 2010 р. / В. Я. Месель-Веселяк. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2010. – С. 57.

3.     Шебанін B.C. Проблеми технічного переоснащення сільського господарства в Україні // Шебанін B.C. / Економіка України. – 2002. – № 12. – С. 72.

4.     Плаксін О. А. Матеріально-технічне забезпечення підприємств АПК в сучасних умовах/ О. А. Плаксін // Економіка АПК. – 2004. – № 8. – С. 63–68.

5.     Сатир Л. М. Організаційно-економічні аспекти формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств / Л. М. Сатир // Агросвіт. – 2013. – С.33-37.

6.     Білоусько Я. К. Техніко-технологічне забезпечення аграрного виробництва / Я. К. Білоусько, П. А. Денисенко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 128 с.

7.     Білоусько Я. К. Стан та перспективи розвитку матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва / Я. К. Білоусько, Г. М. Підлісецький, В. П. Яковенко. – К.: ІАЕ, 2003. – 48с.

8.     Грецька Г. А. Деіндустріалізація аграрного сектору України / Г. А. Грецька, І. Й. Малий // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць (за ред. Єханурова Ю. І., Шегди А. В.) – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Вип. 7. – С. 52 58.

ДолученняРозмір
PDF icon danilenko_1-2014.pdf (9)244.63 КБ