Ви є тут

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ

У статті розглядаються організаційно-економічні засади формування інфраструктури ринку м’ясного скотарства. Авторами проведено аналіз сучасного стану функціонування ринку продукції скотарства та перспективи його подальшого розвитку. Дослідники відмічають, що інфраструктуру ринку м’ясного скотарства доцільно розвивати за наступними напрямами: формування та розвиток ринків живої худоби; організація оптової торгівлі продуктами забою; розвиток мережі сертифікованих боєнь.

Запропоновано нові підходи щодо формування збутової інфраструктури ринку м’ясного скотарства.

Ключові слова: ринок продукції скотарства, оптова та роздрібна торгівля, ефективність збутової діяльності.

1.  Копитець Н. Г. Функціонування системи збуту продукції скотарства: теоретико-практичний аспект: монографія / Н.Г. Копитець. – К.: Інститут аграрної економіки, 2007. – 210 c.

2.  Месель-Веселяк В. Я. Розвиток м’ясопродуктового підкомплексу України / В. Я. Месель-Веселяк, О. В. Мазуренко; за наук. ред. акад. УААН П. Т. Саблука. – К.: ННЦІЕА, 2004. – 198 с.

3.  Пуцентейло П. Р. Перспективи розвитку виробничого потенціалу м’ясного скотарства України / П. Р. Пуцентейло // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 1. – С. 9–17.

4.  Свідовський А. М. Проблеми та досвід державного регулювання на ринку м’ясопродуктів / А. М. Свідовський, І. А. Оносова // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ. – 2001. – С. 220–226.

5.  Захарин С. Кто главный на рынке мяса: производители или потребители? А может посредники? / С. Захарин // Продукты питания. – 2004. – № 24. – C. 20–21.

6.  Яців І. Б. Регіональний ринок м’яса: ефективність функціонування і перспективи розвитку: монографія /
І. Б. Яців, С. Ф. Яців. – Львів, 2008. – 185 с.

ДолученняРозмір
PDF icon radko_1-2014.pdf (74)233.26 КБ