Ви є тут

Пріоритетні напрямки розвитку системи державного регулювання продовольчого ринку України

У статті доведено, що основними напрямами державного впливу на розвиток вітчизняного агропромислового виробництва на перспективу мають стати: підтримка обсягів товарного виробництва та підвищення конкурентоспроможності сільського господарства; підтримка дрібних товаровиробників, нових суб’єктів господарювання, сімейних ферм і кооперативних об’єднань; охорона земель і раціональне використання сільськогосподарських угідь; встановлення цін підтримки на окремі види сільськогосподарської продукції; розвиток ринкової інфраструктури; підтримка місцевих ініціатив розвитку сільських територій та якості життя на селі; розвиток аграрної науки і впровадження у виробництво новітніх технологій виробництва сільськогосподарської продукції, догляду за тваринами, систем обробітку ґрунту тощо; розвиток сільськогосподарського машинобудування.

Ключові слова: державна підтримка, охорона земель, ринкова інфраструктура, сільські території, аграрна наука, новітні технології, обробіток ґрунту. 

1.   Чапко І. Сучасна політика підтримки сільського господарства в Україні (аналіз та пропозиції) / І. Чапко, І. Кобута. – К. : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.un.org.ua/ brc/ua_wdp_src/strategy _support_UKR_.pdf (1).

2.   Комарова И.В. Государственная поддержка аграрного сектора России и Украины: сравнительный анализ с использованием международных показателей / И.В. Комарова // Научный журнал КубГАУ. – 2010. – №55(01).

3.   Осташко Т.О. Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС / О.Т. Осташко. – К. : Інститут сільського розвитку, 2005. – 70 с.

4.   Бураковський І. Оцінка потреб України у галузі сприяння міжнародній торгівлі: Вплив торговельної політики на людський розвиток / І. Бураковський, В. Мовчан. – К. : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2011. – 128 с.

ДолученняРозмір
PDF icon varchenko_1-2014.pdf (76)289.53 КБ