Ви є тут

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

В статті здійснюється дослідження теоретичних, методологічних положень функціонування особистих селянських господарств. Доведено, що особисті селянські господарства населення є формою сільського домогосподарства, тому мотиви, що лежать в основі поведінки селянської родини, визначають функції ОСГ: самовиживання; споживча; забезпечення додаткового доходу; забезпечення зайнятості та самозайнятості; рекреаційна; самозбереження родини. Доведено, особисте селянське господарство в нинішньому вигляді – це парцелярне господарство, яке базується на використанні виключно праці членів сільського домогосподарства та найпростіших знарядь праці. Принциповою ознакою функціонування даної форми господарювання є мотивація діяльності на забезпечення продуктами харчування всіх його членів. При здійсненні діяльності ОСГ проблема забезпечення продуктами харчування переважає над економічною ефективністю його виробництва.
Ключові слова: особисті селянські господарства, функції, сільське домогосподарство, самозабезпеченість.

 

 1. Свиноус І.В., Ібатуллін М.І. Розвиток кооперативних зв’язків при виробництві і збуту продукції особистими селянськими господарствами. Інноваційна економіка. 2015. № 3. С. 180-184.
 2. Тарасов А.Н. Экономическое поведение и эффективность личных подсобных хозяйств в переходной экономике. URL: http://www.iet.ru/personal/agro/newslet/2_5.htm
 3. Laczka E., Szabo P. Definition of farm in the agricultural statistics of Hungary and the EU. Electronic text data. Mode of access: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ces/sem.44/wp.3.e.pdf (2).
 4. Боташева, Л. С. Личные подсобные хозяйства как фактор обеспечения устойчивого развития сельских территорий региона. URL: http://uecs.ru/uecs–27–272010/item/372–2011–04–04–08–35–33.
 5. Кретинин С.В. Карл Каутский (1854−1938): опыт переосмысления. Новая и новейшая история. 1995. №1. C. 141-160.
 6. Прауст Р.Э. Исследование семейных хозяйств предпринимательского типа. Экономика сельского хозяйства России. 2000. № 9. С. 7–8.
 7. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. М.: Экономика, 1989. 492с.
 8. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. М. : Наука, 1991. 454 с.
 9. FAO (2013) 2014 IYFFFAOConceptNote (ModifiedMay 9, 2013). Available at: http://www.fao.org/fileadmin/
  templates/nr/sustainability_pathways/docs/2014_IYFF _FAO_Concept_Note.pdf, 2013.
 10. EuropeanCommission (2013a). Agriculture and Rural Development Family Farming. Available at: http://ec.europa.eu/
  agriculture/family-farming/index_en.htm., 2013
  .
 11. Gasson R., Errington E. The Farm Family Business. CAB International, Wallingford, UK., 1993.
 12. Möllers J., Buchenrieder G. Effects of Rural Non-farm Employment on Household Welfare and Income Distribution of Small Farms in Croatia. Quarterly Journal of International Agriculture, 2011, vol. 50 (3), p. 217-235/
 13. Council of the European Union (26 July 2013). Family farming prospects in the context of globalization, Discussion paper. 12786/13, AGRI516. Availableat: http://static.eu2013.lt/uploads/documents/Programos/Discussion%20documents/ Info rmal_AGRI_DP.PDF.
ДолученняРозмір
PDF icon ishchenkosvynous_2-2017.pdf (74)645.32 КБ