Ви є тут

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Стаття присвячена оцінці концептуальних підходів щодо функціонування особистих селянських господарств в Україні. Встановлено, що поведінка населення в ОСГ певним чином впливає на економіку. По-перше, в цій сфері виробляється частина суспільного багатства країни. По-друге, для деяких груп населення вона дає можливість істотно поліпшити їхнє соціально-економічне становище шляхом збільшення сукупних доходів сім'ї, рівня споживання продуктів харчування і т. д. По-третє, частина населення водночас зайнята в суспільному виробництві й особистому підсобному господарстві, у зв'язку з чим виникає проблема розподілу між ними ресурсів праці, часу і життєвих сил.
Встановлено, що особисте підсобне та трудове селянське господарство – це далеко не ідентичні економічні формування. Зберігаючи основні ознаки останнього, сучасне особисте господарство розглядається як більш складне соціально-економічне явище, оскільки глибше включається в увесь спектр суспільних відносин. Тільки певна частина таких господарств залишається за своєю суттю споживчо-трудовими, а більшість із них частково чи повністю входить у ринкові відносини.
Ключові слова: особисте селянське господарство, селянське господарство, неформальна економіка, трудове селянське господарство.
 1. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации.  М. : Наука, 1991. 454 с.
 2. Шанин Т. Три смерти А.Чаянова. Социологический журнал. 1995. № 1. С. 5–27.
 3. Фадеева О.,  Никулин А., Данилов В. Шанин Т. Типология семейных стратегий.  Рефлексивное крестьяноведение. Десятилетие исследования сельской России. М.: ВШСЭН, РОС–СПЭН, 2002.  С. 215–226.
 4. Шпичак О.М.,  Свиноус І.В. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність.  К. : ІАЕ,  2008. 320 с.
 5. Шанин Т. Неформальная экономика. Вопросы философии. 1990. №.8.  C. 114–128.
 6. Landais, Е. Modelling farm diversity: newapproachesto typology building in France Agric. Syst., 58. p. 505-527.
 7. Guillem E.EBarnes A.PRounsevell M.DRenwick A.  (2012). Refining perception-based farmer typologies with the analysis of past census data.. Vol 15, 110, pp.  226-35. doi: 10.1016.
 8. Emtage N., Herbohn J.,  Harrison S. (2007)  Landholder Profiling and Typologies for Natural Resource–Management Policy and Program Support: Potential and Constraints.  Environmental Management. Vol 40(3), pp. 481-92.
 9. Burton R.J.F. (2004). Reconceptualising the ‘behavioural approach’ in agricultural studies: a socio-psychological perspective. Journal of Rural Studies. Vol 20, pp. 359–371.
 10. Howley P.,  Buckley C.,  O'Donoghue C.,  Ryan M.  (2015). Explaining the economic ‘irrationality’ of farmers' land use behaviour: the role of productivist attitudes and non-pecuniary benefits.Ecol. Econ. Vol 109, pp. 186-193.
 11. PedersenA.B.NielsenH.О., ChristensenT. and HaslerB. (2012). Optimising the effect of policy instruments: a study of farmersdecision rationales and how they match the incentives in Danish pesticide policy. Journal of Environmental Planning and Management. Vol 55: рр. 1094–1110.
 12. Sutherland  L.-A. ,  Barnes A. ,  McCrum G. ,  Blackstock K. ,  Toma L. . (2011). Towardsacross-sectoral analysis of landusedecision-makingin Scotland. Landsc. UrbanPlan. Vol 100,  Р. 1-10.
 13. Шанин Т. Определяя крестьянство. Отечественная история. 1993. № 2. С. 7–16 .
 14. Тихонова Т.В., Храмова И.Г., Храмова С.В., Шик О.В. Сельская бедность и сельское развитие в России. под ред. Е.В. Серова. М. : ИЭПП, 2004. 50 с.
 15. Ковальова С.О. Соціально-економічні передумови функціонування особистих селянських господарств.
  АгроСвіт.  2007. № 9. С. 28–32.

 

ДолученняРозмір
PDF icon shepel_2-2017.pdf (51)696.68 КБ