Ви є тут

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК МЕТОД ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У статті узагальнено теоретичні аспекти іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки. Визначено ключові індикатори кон'юнктури іпотечного ринку. Сформульовані та обґрунтовані фактори, що стримують розвиток іпотечного кредитування вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників. Узагальнено світовий досвід розвитку іпотечного кредитування. Розглянуто два види систем іпотечного кредитування, зокрема схематично представлено однорівневу (європейську) та дворівневу (американську) системи функціонування ринку іпотечного кредитування. Проведено змістовне порівняння зазначених систем та сформульовано їх відмінності на основі детального вивчення механізму рефінансування виданих іпотечних кредитів. Висвітлено основні джерела іпотечного кредитування в сільському господарстві. Виокремлено дієві принципи зарубіжних і вітчизняних систем іпотечного кредитування, які повинні застосовуватися для формування ефективної системи інвестиційно-іпотечного сільськогосподарського кредитування в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова: інвестиційно-іпотечне кредитування, іпотека, іпотечні цінні папери, земельні іпотечні інститути, первинний та вторинний ринки.

1. Євтух О. Іпотека та іпотечний ринок / О. Євтух // Вісник НБУ. – 2003. –№ 9. – С. 18–22.

2. Закон України "Про іпотеку" від 5 червня 2003 p. № 898-IV (зі змінами, і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – С. 313.

3. Ревуцька Н. Iпотечне кредитування: зарубiжний досвiд i перспективи розвитку в Украiнi / Н. Ревуцька // Цiннi папери України. – 2007. – № 2 (290). – С. 11–16.

4. Кулинич П. Іпотека в Україні: на шляху з минулого в майбутнє / П. Кулинич // Українське комерційне право. – 2008. – № 2. – С. 3–14.

5. Євтух О. Іпотечна криза в США та Україні : причини й уроки / О. Євтух, Л. Сітовська // Банківська справа. – 2011. – № 4. – С. 3–12.

6. Кручок С. Передумови та перспективи розвитку іпотеки в Україні / С. Кручок // Українське комерційне право. – 2007. – №2. – С. 15–22.

7. Дем’яненко М. Я. Іпотечне кредитування в аграрному секторі економіки України : монографія / М.Я. Дем’я-ненко, В. М. Алексійчук, О. Є. Ґудзь, А. В. Сомик. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 106 с.

8. Иванилов О.С. Ипотечное кредитование в странах Западной Европы, США и Украины / О.С. Иванилов,
М.В. Титенкова // Финансы Украины. – 2007. – № 4. – С. 28–35.

ДолученняРозмір
PDF icon ruduch_1-2014.pdf (201)247.43 КБ