Ви є тут

Ініціативи флагмани інклюзивного зростання: ЄС vs Україна

Глобальне економічне зростання демонструє суттєві дисбаланси існуючих моделей розвитку і окреслює необхідність переходу до нової більш гнучкої і збалансованої моделі, здатної підтримувати задекларовані високі та довгострокові темпи зростання разом із збереженням соціальної рівності та загальним добробутом населення. Метою дослідження є визначення можливостей всебічного зростання в ЄС через досягнення флагманських ініціатив ЄС. Завдання дослідження полягають в узагальнені процесу інклюзивного економічного зростання в межах ЄС через реалізацію флагманських ініціатив ЄС; аналізі географічних аспектів поточної ситуації ЄС у сфері бідності, безробіття, безробіття серед молоді та жінок та їх залучення у якості робочої сили; аналіз поточного стану та перспектив інклюзивного розвитку ЄС; обґрунтування можливості досягнення цілей сталого розвитку та інклюзивного зростання на основі Флагманських ініціатив ЄС. Об'єктом дослідження є процес інклюзивного економічного зростання в межах ЄС через практичне впровадження флагманських ініціатив ЄС.
Визначено, що поряд із традиційними показниками економічного зростання, необхідним є врахування рівності людського капіталу, екологічного стану довкілля, соціального захисту, продовольчої безпеки та соціальної згуртованості. Систематизовано імперативні знання щодо взаємозв’язку пріоритетів політики ЄС та «Флагманські ініціативи»,цілей сталого розвитку та їх відповідність інклюзивному розвитку економіки. Обґрунтовано доцільність розробки та імплементації європейської моделі інклюзивного зростання економіки, задекларованої у стратегії «Європа 2020».Визначено сучасні тенденції та географічні аспекти стану безробіття та бідності в країнах європейського регіону. Проаналізовано рівень участі жінок у європейській економіці.
Проаналізовано рівень зайнятості жінок, порівняно з чоловіками, у країнах ЄС, що надало можливість визначити, що цей показник є стабільно нижчим, проте в більшості країн-членах не спостерігається значної диспропорції. Обґрунтовано, що в умовах  нового транскордонного економічного порядку, який пропонує ЄС, інклюзивне зростання дозволяє усім країнам-членам користуватись прогресивними результатами союзу, економічної інтеграції та економічного росту.
Ключові слова: інклюзивне зростання, сталий розвиток, зайнятість.
 1. Andabaka, A., Sertić, M., Harc, M. (2019). Eco-innovation and Economic Growth in the European Union. Zagreb. International Review of Economics and Business. Vol. 22(2), pp. 43–54.  DOI: 10.2478/zireb-2019-0019.
 2. Baiardi, D., Morana, C. (2018). Financial development and income distribution inequality in the euro area. Economic Modelling. Vol.70, pp. 40­–55. Available at: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.10.008.
 3. Beugelsdijk, S., Schaik, T. (2005). Social capital and growth in European regions: An empirical test. European Journal of Political Economy, Vol. 21(2), 301–324 p. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2004.07.004.
 4. Chaikin, O. (2014). Corporate responsibility, ecological certification aspect. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 36. No 3, pp. 463–470. DOI: http://dx.doi.org/10.15544/mts.2014.043.
 5. Chaikin, O. (2019). Food Security Through the Rural Inclusive Growth Opportunities. Sustainable Development of Rural Areas: monograph: collective monograph / ed. T. Zinchuk, J. Romanauskas. Klaipeda: Klaipeda University; Kyiv: Center of Educational Literature, pp. 255–264.
 6. Chaikin, O. (2019). Global Wealth and Inclusive Growth. Inclusive Community-Based Rural Development Strategy: Projects, Realities and European Perspectives for Ukraine: monograph: collective monograph / ed. T. Zinchuk.  Kyiv: Center of Educational Literature, pp. 343–352.
 7. Chaikin, O., Usiuk, T. (2019). The Imperatives of Inclusive Economic Growth Theory. Scientific Horizons.  Zhytomyr. No 11, pp. 3–12. doi: 10.33249/2663-2144-2019-84-11-3-12
 8. Chaikin, О., Kirieieva, Е., Slobodeniuk, О. (2018). Environmental Management Certification: Socio-Economic Monitoring. Management Theory andStudies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 40. No 3, pp. 297–306. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2018.28.
 9. Charron, N., Dijkstra, L., Lapuente,  V. (2015). Mapping the regional divide in Europe: A measure for assessing quality of government in 206 European regions. Social Indicators Research. Vol. 122(2), pp. 315–346. doi: 10.1007/s11205-014-0702-y.
 10. Cichowicz, E., Rollnik-Sadowska, E. (2018). Inclusive Growth of the CEE Countries as a Determinant of Sustainable Development. DOI: 10.20944/preprints201809.0344.v1.
 11. Despotovic, D., Cvetanovic, S., Nedic, V.,  Despotovic, M. (2016). Economic, social and environmental dimension of sustainable competitiveness of European countries. Journal of Environmental Planning and Management. Vol. 59, pp. 1656–1678. Available at: https://doi.org/10.1080/09640568.2015.1085370
 12. European Commission (EC). Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Communication from the Commission; Publications Office of the European Union: Luxemburg, 2010; Available online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC202... (accessed on 29Feb 2020).
 13. Georgescu, M., Herman, E. (2019). Productive Employment for Inclusive and Sustainable Development in European Union Countries: A Multivariate Analysis. Sustainability. Vol. 11(6), 1771 p. DOI: 10.3390/su11061771
 14. Gupta, J., Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. Int. Environ.Agreem.-Polit. Law Econom. Vol.16. pp. 433–448. Available at: https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z.
 15. Manafi, I., Marinescu, D. (2013). The Influence of Investment in Education on Inclusive Growth – Empirical Evidence from Romania vs. EU. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 93, pp. 689-694. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.09.262.
 16. McCann, P., Ortega-Argilés, R. (2015). Smart specialization, regional growth, and applications to European union cohesion policy. Regional Studies. Vol. 49(8), pp. 1291–1302. doi: 10.1080/00343404.2013.799769.
 17. Soava, G., Mehedintu, A., Sterpu, M. (2020). Relations between income inequality, economic growth and poverty threshold: new evidences from EU countries panels. Technological and Economic Development of Economy. Vol. 26(2), pp. 290-310. https://doi.org/10.3846/tede.2019.11335.
 18. The Global Economy. Business and Economic Data. Available online: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/youth_unemployment/European-un...(accessed on 29 Feb 2020).
 19. The World Bank. Available online: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?view=map (accessed on 29 Feb 2020).
 20. UN-United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development; A/RES/70/1; United Nations General Assembly: New York, NY, USA, 2015; Available online: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf (2)(accessed on 20 Feb 2020).
 21. World Poverty Map. Available online: https://worldpoverty.io/map (accessed on 29 Feb 2020).
ДолученняРозмір
PDF icon chaikin_o.pdf (50)2.04 МБ