Ви є тут

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розкрита суть інформаційних потоків, що формуються в системі управлінського обліку. Досліджено інформаційні системи обліку в аграрних підприємствах. Розглянуто принципи побудови ефективного управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах, засновані на специфіці їх виробництва. Висвітлено проблеми і недоліки інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень стратегічного характеру, зумовлені недосконалістю діючої структури інформаційної бази аграрних підприємств. Уточнено методи побудови інформаційної системи управлінського обліку в великих сільськогосподарських об’єднаннях (агрохолдингах) та невеликих окремих підприємствах цього напряму.

Ключові слова: управлінський облік, інформаційне забезпечення підприємств, внутрішньогосподарська
звітність.

  1. Гнилицька Л. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах України / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 9. – С. 39−42.
  2. Друри К. Управленческий и производственный учет / К. Друри; пер. с англ. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 573 с.
  3. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет / В.Б. Ивашкевич. − М.: Экономистъ, 2007. – 618 с.
  4. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством / В.В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
  5. Управління агрохолдингами [Електрон. ресурс]: Режим доступу: http://bdo.com.ua/_files/doclib/5492/ agroholding.pdf (0).
  6. Ціни на сільськогосподарську продукцію [Електрон. ресурс]: Режим доступу: http://www.unn.com.ua/ uk/news/1521332-tsini-na-silskogospodarsku-produktsiyu-zbilshilisya-na-3-5-derzhstatistiki.
  7. Вrukhanskyi R. Optimization of accounting information support of strategic management within agrarian enterprises of ukraine [Електрон. ресурс]: Режим доступу: http://sbc.kiev.ua/articles/articles/agroholding.php.
ДолученняРозмір
PDF icon homovoy_gavrik_1-2_2016.pdf (45)309.79 КБ