Ви є тут

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

У статті досліджено стан фінансового забезпечення вітчизняного агропродовольчого виробництва та визначена роль держави у вирішенні існуючих проблем. Обґрунтовано специфічність механізмів фінансового забезпечення агропродовольчого виробництва, що проявляється в п'яти формах: самофінансування (внутрішнє власне фінансування), кредитування, фінансування з бюджету (державна підтримка), акціонерне фінансування і змішане ризиковане фінансування (інноваційні фонди).

Запропоновано напрями удосконалення системи фінансового забезпечення розвитку сільського господарства України з урахуванням нестабільної економічної ситуації.

Ключові слова: агрострахування, лізинг, аграрні розписки, інвестиції, державна підтримка, кредитні спілки.

1. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ“ІАЕ”, 2012. – 182 с.

2. Шинкаренко Я. Міжнародна практика агрострахування та українські реалії / Я. Шинкаренко // Пропозиція. – 2013. – № 9. – С.26-29.

3. На підтримку агросектору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://a7d.com.ua/agromoney.

4. Про соціально-економічне становище України за січень 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

5. Фінансові результати українського АПК у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.forbes.ua.

6. Як бюджет-2014 вдарить по селянах [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://blogs.pravda.com.ua.

7. Хто і як перекриває кисень аграріям [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-ekonomist.com.

8. Науково-методологічний семінар «Проблеми матеріально-технічного та фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.iae.kiev.ua.

9. Музичка І. Кредит чи лізинг/ І. Музичка // Агробізнес сьогодні. – 2013. –№21(268). –С. 50-52.

10. Калетнік Г. М. Фінансове забезпечення аграрного виробництва / Г. М. Калетнік, Г. О. Пчелянська // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2012. – №3. – С. 79–85.

11. Лупенко, Ю. Ф'ючерсні механізми для розвитку аграрного сектору економіки / Ю. Лупенко, В. Фещенко // Фінансовий ринок України. 2012. № 9. ─ С. 20-23.

12. Лупенко Ю.О. Основні засади становлення та функціонування іпотечного кредитування аграрного сектору економіки: / Ю.О. Лупенко // Всеукраїнська нарада "Стан та перспективи розвитку агрострахування і кредитування підприємств АПК" / Міністерство аграрної політики і продовольства України; ННЦ "Інститут аграрної економіки", Київ, 5-6 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iae.faaf.org.ua.

ДолученняРозмір
PDF icon sokolska_1-2014.pdf (51)326.52 КБ