Ви є тут

БІЗНЕС-АНАЛІЗ ЯК БАЗИС РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Встановлено, що в сучасному світі неможливо уявити розвиток економіки окремих країн, галузей, компаній, підприємств без використання результатів бізнес-аналізу та швидкого впровадження їх в реальні проекти. Використовувати аналітичні розрахунки стає все більш необхідним як в звичайній класичній економіці, так і тій, що приходить їй на заміну – цифровій, особлива увага приділяється бізнесу – рушійній силі економіки всього суспільства.
Доведено, що однією з переваг цифрової економіки є легкість та доступність отримання інформації для проведення своїх досліджень, що в свою чергу є і суттєвим недоліком: опрацювати великі масиви вихідної інформації з кожним наступним періодом стає все проблематичніше.
Виходячи з наведеної автором моделі бізнес-аналітики підприємства, видно, що забезпечення інформацією та потреба в ній має різновекторну направленість: топ-менеджери та інформаційні менеджери займаються розробкою бізнес-стратегії, її формуванням, реалізацією бізнес-процесів, ETL-розробники, спеціалісти по базах даних – зібранням даних, перетворенням їх в доступну та придатну до використання форму, ІТ-спеціалісти – побудовою джерел даних та ІТ-інфраструктури, то завданням аналітиків є безпосередньо аналітична діяльність, в результаті якої створюються інформація та знання, що об’єднують бізнес-орієнтоване та технічно-орієнтоване середовища.
Цифровізація економіки передбачає використання в бізнес-аналізі Business intelligence  – комп’ютерних методів та інструментів (вони використовуються організаціями для переведення трансакцизної ділової інформації в таку форму, яку б могла читати людина, водночас вона використовується і бізнес-аналізом), а також засобів для роботи з масивами обробленої інформації.
Впровадження всіх перерахованих заходів у бізнес-середовище потребує відповідного забезпечення кадрами зі спеціальним рівнем знань, з високим рівнем «креативності», аналітичним мисленням тощо. Вступаючи в еру глобальної економіки, міжнародний бізнес отримує проблеми, притаманні всім його сферам, але в першу чергу, це стосується підготовки висококваліфікованих кадрів, яких в багатьох галузях катастрофічно не вистачає, а в деяких нема зовсім.
Отже, в сучасних економічних реаліях ми є свідками переходу класичної економіки в новий її різновид – цифрову, основними проявами якої є інформатизація, глобалізація, використання ІТ-технологій, тощо. Це приводить до того, що проведення аналізу економічних та бізнес-процесів з використанням досягнень сучасних знань дасть змогу як підвищити ефективність господарських процесів, так і вивести економіку на якісно новий науковий рівень; варто зауважити, що підготовка висококваліфікованих кадрів для бізнес-аналізу є одним з першочергових завдань сучасних вищих наукових закладів, якими є і галузеві університети.
Ключові слова: бізнес-аналіз, бізнес-технології, цифрова економіка, реалізація бізнес-проекту,підготовка кадрів
  1. Грібініченко О.П. Інтелектуальна бізнес-аналітика трансформує маркетинг. Міждисциплінарний футурологічний форум «Управління майбутнім на стику технологічних укладів» (15-17 липня 2016), Київ.URL:http://futurolog.com.ua/publish/20160715futuremanagement/Gribinichenko.pdf (4)
  2. BI-технологии. Інтернет-сторінка «Управление знаниями». URL:https://sites.google.com/site/upravlenieznaniami/tehnologiiupravlenia-znaniami/bi-tehnologii#TOC-9.
  3. Апалькова В.В. Концепція розвитку цифровоїекономіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровськогоуніверситету. Серія «Менеджмент інновацій», 2015. Вип. 4.  С. 9–18.
  4. Яремко З. М. Модель бізнес-аналітики підприємства в контексті стратегічного управління.Інноваційна економіка. № 3 (41). 2013. URL : file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F/My%20 Documents/Downloads/inek_2013_3_76.pdf (0)
  5. Карчева Г.Т., Карчева І.Я.Удосконалення освіти вумовах цифрової економіки. Проблеми забезпечення ефективногофункціонування та стабільного розвиткубанківської системи та економіки. Матеріали VІІВсеукраїнської науково-практичної конференції. Київ. 19 травня 2017.С. 320–322.
  6. Веретюк C. М., Пілінський В. В. Визначення пріоритетнихнапрямків розвитку цифрової економіки вУкраїні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. 2016. № 2. С. 51-58.
  7. Фіщук В.Цифрова економіка – це реально. НВБізнес. 2017. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/fichuk/ tsifrova-ekonomika-tse-realno-1001102.html.
  8. Грішнова О. А., Заїчко О. С. Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості й нові виклики. Вісник економічної науки України. 2016. № 2 (31). С. 52-57.
ДолученняРозмір
PDF icon koliadenko_s._ushkalenko_i._2-2018_pdf.pdf (74)4.26 МБ