Економіка та управління АПК (ISSN 2310-9262 ) збірник наукових праць, заснований у 1996 р. Білоцерківським державним аграрним університетом.

Економіка та управління АПК – наукове видання, публікує результати наукових досліджень, проведених ученими навчальних закладів та наукових установ, провідними економістами, фахівцями агробізнесу з актуальних економічних питань розвитку агропромислового виробництва.

Попередні назви видання
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1996–2009)

У 2009 журнал перереєстровано під назвою Економіка та управління АПК (офіційна абревіатура Ekon. upr. APK).

Шановні читачі цитуючи роботи збірника наукових праць будь-ласка вказуйте назву статті, прізвища авторів англійською мовою, а назву збірника наукових праць Економіка та управління АПК, незважаючи на те якою мовою була опублікована стаття. У деяких міжнародних наукометричних базах даних не завжди коректно розпізнається кириличний текст, що унеможливлює підрахунок цитуваннь.

Періодичність виходу Економіка та управління АПК становить два рази на рік.

Формат Економіка та управління АПК відповідає міжнародним стандартам.

Статті публікуються українською, російською та англійськими мовами та супроводжуються ідентичними за змістом резюме українською, російською та англійськими мовами.

До складу редакційної колегії видання обираються знані вітчизняні та зарубіжні науковці.

Економіка та управління АПК представлена в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, статті внесено до інформаційно-аналітичної бази РІНЦ.

Департаментом атестації кадрів МОН Україні Економіка та управління АПК включена до списків збірників наукових праць, в яких рекомендується публікувати роботи претендентам на здобуття вчених звань та ступенів (сільськогосподарські науки).