Ви є тут

ЗМІНА МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Здійснено теоретичне обґрунтування причин економічної та соціальної відсталості України в своєму розвитку за 1991-2015 рр. порівняно з країнами колишнього Радянського Союзу та східноєвропейськими країнами, які перебували у зоні впливу СРСР. Основою цих  явищ послужила сформована олігархічна система, що в симбіозі з політичними силами, криміналом та засобами масової інформації побудувала в державі олігархічний авантюристичний капіталізм, а сформована таким чином бізнес-еліта не стала класом ефективних власників і не була зорієнтована на модернізацію вітчизняних галузей економіки. Паростки сучасного капіталізму раціонально-виробничого типу, що розвивався в країні, був знищений авантюрно-спекулятивним і бюрократичним капіталом. Проведено аналіз теорій зміни сучасної світосистеми на метаекономічну систему, що формується на основі логіки самозаперечення капіталізму і виходу за його функціональні межі. Здійснено аналіз виробництва валової продукції України і АПК, виробництва основних видів продукції сільського господарства, та їх експортно-імпортну складову, динаміку структури зовнішньоекономічної діяльності АПК з інтеграційними угрупованнями країн світу. Досліджено експорт основних видів продукції АПК, середньозважені світові ціни і розраховано втрати валютних надходжень у зв’язку з диференціацією цін і низьку конкурентоспроможність вітчизняної продукції окремих її видів.

Ключові слова: ВВП, експорт, імпорт, стратегія, капіталізм, загрози, втрати, динамізм.

 

 1. Статистичні дані СОТ. Електронний ресурс: http://www.wto.org.
 2. Статистичні дані світового банку. Електронний ресурс: http://www.worldbank.
 3. Звіт про стан зовнішньоекономічних відносин в системі агропромислового комплексу України за 200-2015 рр.
 4. Дробноход М. Сучасні тенденції еволюційного розвитку людства. Електронний ресурс: http://www.anusu.org.ua/ index.ArtielesDrobnokhod.htm.
 5. Оболенський В.П. Россия в международном разделении труда: вечный поставщик энергоресурсов / В.П. Оболенський //ІІ МЭИМО.– 2014. – №6. – С. 71.
 6. Валлернстайн И. Эволюция структур знаний в мироситемной перспективе / И. Валлернстайн. − Х.: «Ойкумена», 2005. − С. 143.
 7. Гальчинський А. За межами капіталізму. Економіка України / А. Гальчинський.  − 2011. –№9. − С. 14.
 8. Сутырин С. Глобальный экономический кризис, как факор трансформации международной торговой системы / С. Сутырин // МЭИМО. – 2011. – №8. – С. 25.
 9. Моніторинг економічного і соціального розвитку підприємств і організацій АПК за 2000-2015 рр.
 10. Ассоциация Украины с Европейским Союзом: последствия для России. Информационно-аналитический доклад / А.А. Дынкин, И.Я. Кобринская, С.А. Афонцев и др. − М.: ИМЭМО РАН, 2014. – С. 63.
 11. Амелін А. 25 років незалежності України: економічні підсумки / А. Амелін. − К., 2016. – С. 44.
 12. Людвиг Фон Мизес. Либерализм. / Мизес Людвиг // Экономика. – М., 2011. – С. 41.
 13. Швець Ю. Фінансовий аналітик США / Ю. Швець // «Бульвар Гордона». – К., 2016. –№36. – С. 3.
ДолученняРозмір
PDF icon gubenko_1-2_2016.pdf416.91 КБ