Ви є тут

Зарубіжний досвід організації державної підтримки розвитку племінного свинарства та напрями його використання у вітчизняній практиці

Статтю присвячено дослідженню систематизації напрямів державної підтримки свинарства у країнах інтенсивного свинарства, які включають такі інструменти: дотації, субсидування процентної ставки; фінансування наукових досліджень; страхування, пільгове кредитування; компенсація матеріальних та виробничих затрат; регулювання цін; державні інтервенції. Встановлено, що державне регулювання у племінному свинарстві провідних країн світу зорієнтовано на забезпечення інтенсивного розвитку галузі, підвищення продуктивності тварин, а також суворе додержання екологічних вимог.
Орієнтація провідних світових виробників одержувати все більш пісну свинину, що зумовлено споживчими перевагами, привело до зміни підходів в організації усього технологічного ланцюга виробництва, від перегляду векторів селекційно-племінної роботи і годівлі свиней до технологічних нововведень у сфері переробки, транспортування, дистрибуції та реалізації свинарської продукції.
З'ясовано, що нарощення обсягів виробництва продукції свинарства у провідних країнах світу забезпечено за рахунок досягнень у селекції та генетиці тварин. Для селекційних програм провідних країн світу характерною є тенденція до консолідації племінного матеріалу на світовому ринку генетичних ресурсів, де виробництво свинини є інноваційним та інтегрованим. У ланцюзі поставок домінує декілька транснаціональних генетичних компаній.
Ефективне використання сучасних методик репродукції тварин дозволяє здійснювати довготривале зберігання генетичного матеріалу та транспортувати його у будь-які точки світу, що дає можливість збільшити масштаб реалізації племінної продукції та проводити міжфірмовий обмін замороженої спермопродукції та ембріонів.
Для ринку генетичних ресурсів характерною є інтенсивна торгівля та посилення міжнародної конкуренції між національними селекційно-племінними компаніями, перехід від ведення національних та регіональних селекційних програм до придбання племінного матеріалу від транснаціональних компаній.
Аналіз світового досвіду організації селекційних програм та державної підтримки у свинарстві переконує, що основним чинником прискорення селекційного процесу та підвищення ефективності селекції свиней в Україні може стати використання сучасних інформаційних технологій, та розробка системи організації інформаційно-аналітичного забезпечення селекційно-племінної роботи, у якій важливим елементом є племінний облік.
Ключові слова: виробництво свинини, експорт та імпорт свинини в світі, організація свинарства, племінне свинарство, породи свиней, асоціації свинарства світу, державна підтримка.
 

1. Livestock in Ukraine: state, problems, ways of development (1991–2017–2030) / Ed.: acad. NAAS M.I. Bashchenko. Kyiv: Agrarian. Science, 2017. 160 p. Available at:  https://nubip.edu.ua/sites/default/¿les/u248/tvarinnictvo_ukrayini.pdf. (appeal date: 21.02.2020).
2. Factors of ensuring the competitiveness of Ukraine’s pig breeding production in external markets / M. Ibatullin and at. Agricultural Science and Practice. 2019. Vol. 6, no. 2, pp. 29–46. DOI: https://doi.org/10.15407/agrisp6.02.029.
3. OECD-FAO (2016): Agricultural Outlook 2016-2025 Special focus: Sub-Saharan Africa. ISBN 978-92-64-25323-0. OECD Publishing, Paris. June, 2016, pp. 107–108. Available at:
http://www.fao.org/3/a-i5778e.pdf (access date: 20.01.2020).
4. FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available at: http://www.fao.org/faostat/ru/#home (access date: 15.02.2020).
5. OECD / FAO (2019), OECD-FAO Agricultural Outlook 2019–2028, OECD Publishing, Paris / Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Available at: https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2019-en (access date: 11.03.2020).
6. China: a world leader in pork production. Meat industry. 2017. No 3, pp. 8–10. Available at: https: //sfera.fm/articles/myasnaya/kitai-lider-mirovogo-proizvodstva-svininy_1746. (appeal date: 20.02.2020).
7. Pig breeding. The territory of the business. Available at: https://business.gov.kz/ru/aspiring-entrepreneurs/businessideas/detail.p... (Accessed 27.04.2020).
8. Detailing the measures of subprogram 4 "Development of breeding business in animal husbandry" of the State program for agrarian business development  in the Republic of Belarus for 2016-2020 and the volumes of their financing at the expense of the republican budget. Available at: https://mshp.gov.by/programms/d11e8dd8816be74a.html. (appeal date: 11.02.2020).
9. Report on the results of the implementation of the State Program for the Development of Agrarian Business in the Republic of Belarus for 2016-2020 for 2017. Ministry of  Agriculture and Food of the Republic of Belarus. Minsk. Available at: https://mshp.gov.by/programms/bfa76e1141996f75.html (access date: 5.02.2020).
10. Agricultural projects. Aquaculture projects. In 2018, pig-breeding countries got 8 major subsidies. December 7, 2017. Source: Baijiahao. Available at: https://www.tuliu.com/read-68545.html (access date: 25.03.2020).
11. Kozlova, L.V. (2013). World pig breeding: risks, threats, development trends. Agro-industrial production: experience, problems and development trends. Ser.: Economics. Organization. Management. AIC. Moscow: Center for Information and Technical and Economic Research of the Agroindustrial Complex of RRIEA, pp. 11–28.
12. Gegamyan, N.S., Vasilenko, V.P. (2013). Organizing pig breeding in foreign countries. University Bulletin (State University of Management). No 3, pp. 92–98. Available at:
https://cyberleninka.ru/article/n/ organizatsiya-svinovodstvav-zarubezhnyh-stranah / viewer.
13. Maltseva, I., Ivanchuk, V. (2012). American selection of pigs. Livestock in Russia. No 6, pp. 28–30.
14. Robert B. Koopman, Karen Laney. Pork and Swine: Industry & Trade Summary. October 2014. Available at: https://www.usitc.gov/publications/332/pork_and_swine_summary_ its_11.pdf (accessed: 14.02.2020).
15. 4-H Swine Project Guide. This guide is based on an original manuscript by T. D. Tanksley, Professor Emeritus, Texas A&M University Department of Animal Science. Resource002334_Rep3429.pdf. (дата звернення: 27.02.2020).
16. Joël Bidanel. Genetics in the pig industry in France. Agence de la Sélection Porcine. France. Available at: https://www.franceagrimer.fr/content/download/13935/100961/le/dia-genpor... (access date: 24.02.2020).
17. Pigs genetic improvement in France. Agence de la Sélection Porcine. France. Available at: https://studylib.ru/doc/2274660/geneticheskoe-sovershenstvovanie-svinej-... (access date: 21.03.2020).
18. Welcome to the world of Dan Bred genetics. Breeding program DanBred. Available at: https://studylib. ru/doc/2223686/dobro-pozhalovat.-v-mir-genetiki-danbred. (appeal date: 1.03.2020).
19. Pigs Breeding: pigs breeding value assessment by BLUP method. Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) method prof. Cornell University Ch.R. Henderson. Available at: http://www.nsgc.ru/kontent/78-ocenka-plemennoj-cennosti-svinej-metodom-blup (appeal date: 21.03.2020).
20. Amerkhanov, Kh.A, Zinovieva, N.A. (2008). Analysis of the national registration system and introduction to the Canadian pig breeding valuation system. Methodical recommendations. Moscow: Ministry of Agriculture of the Russian Federation. 44 p.
ДолученняРозмір
PDF icon khakhula_b._1-2020.pdf685.62 КБ