Ви є тут

ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Систематизовано основні чинники, які стимулюють розвиток органічних форм господарювання, серед яких виділено: погіршення загальної екологічної ситуації, підвищення попиту на екологічно чисту продукцію, не повністю реалізовані можливості щодо розширення експорту органічної продукції, дозволяє одержати вищі рівні прибутку та ін.
Узагальнено підходи до нормативно-правового регулювання виробництва органічної продукції у зарубіжних країнах світу та Україні, які дозволили порівняти порядок виробництва органічної продукції (сировини) рослинного та тваринного походження, сертифікації органічних ферм та доведення органічної продукції на ринок.
Обґрунтовано, що існує необхідність у налагодженні державного моніторингу за якістю продукції свинарства, який має передбачати: регулярну перевірку виконання плану самоінспекції; перевірку санітарного стану виробничих приміщень, прилеглих територій, транспортних засобів, кормів, кормових добавок та інгредієнтів; перевірку устаткування, матеріалів, речовин і технологічних добавок, що контактують з м’ясною сировиною. Доведено, що частота та порядок проведення державного моніторингу забезпечується з урахуванням аналізу й оцінки ризиків, пов’язаних із утриманням тварин і одержанням м’ясної сировини.
Узагальнено, що стратегічними пріоритетами розвитку органічного свинарства є збільшення обсягів виробництва продуктів забою свиней, відповідно це вимагає обґрунтування важелів економічного регулювання щодо стимулювання товаровиробників галузі у цьому напрямі. Із цією метою, постає необхідність розроблення стандартів із сертифікації органічної продукції тваринного походження, а саме, у нормативно-правовому забезпеченні доцільно розмежувати виробництво органічної продукції (сировини) та виробництво неорганічної; утилізацію відходів і побічних продуктів рослинного і тваринного походження у процесі виробництва органічної продукції та ін.
Доведено, що низький попит споживачів на внутрішньому ринку змушує товаровиробників органічної продукції, у т.ч. свинарства, орієнтуватися на ринки інших країн. Одним із дієвих інструментів активізації розвитку органічного свинарства могли стати заходи щодо мотивації іноземних інвесторів у виробництві органічного м’яса в Україні, а у подальшому здійснювати його поставки на зовнішні ринки. Очевидно, що за такого підходу існує можливість нарощення доданої вартості у ланцюгу поставок продукції органічного свинарства за умови налагодження всередині країни переробних потужностей органічної продукції та виробництва органічних м’ясних продуктів.
Ключові слова: органічне свинарство, органічне тваринництво, державне регулювання, контроль, екологія.
 
doi: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-30-41
 1. From the research on socially-sustainable agriculture / Józef St. Zegar et al. Warsaw. 2016. 110 p. URL: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/15418/PW%2036.1.pdf? sequence= 1&isAllowed=y.
 2. Emirates Journal of  Food and Agriculture / Pilař L. et al. 2018. Vol. 30. Issue 11. P. 918‒926. DOI: http://doi10.9755/ejfa.2018.v30.i11.1856.
 3.  Escribano  A. J. Organic feed: A bottleneck for the development of the livestock sector and its transition to sustainability? Sustainability. 2018. Vol. 10. Issue 7(10).  DOI: http://doi10.3390/su10072393.
 4. Kociszewski K. The development of organic farmingin Poland under the conditions of integration with the European Union. Economic and Environmental Studies. 2010.  Vol. 10. P. 11–22.
 5. Kociszewski K. Greening of the Polish agriculture vs. its sustainable development in terms of the EU membership. Monografie i Opracowania.  2013.  227 р.
 6. Luczka-Bakula W., Smoluk-Sikorska J. The organic fruit and vegetables price level and the development of organic food market. J. Res. Appl. Agric. Eng. 2010.  Vol. 55. P. 12–14.
 7. Kus J., Jonczyk K. Development of organic farming in the last 20 years in Polandand EU. J. Res. Appl. Agricul. Eng. 2013.  Vol. 58. P. 38–43.
 8. Constantin F. Economic performance of organic farming in Romania and European Union. Economia Seria Management. 2012. Vol. 15, pp. 108–119.
 9. Does soil biota benefit from organic farming in complex vs. simple land scapes? / Flohre A. et al.  Agricul. Ecosys. Environ. 2011. Vol. 141, pp. 210–214.
 10. Свинарство в Україні та світі. (2015). В Дании растет спрос на органическую свинину. URL: http://pigua.info/ru/post/news-of-ukraine-and-world/v-danii-rastet-spros-na-organiceskuu-svininu.
 11. Чернышова Е. Свинья на вольном выпасе. 2012. URL: https://www.agroxxi.ru/ zhivotnovodstvo/tehnologi/svinja-na-volnom-vypase.html. (дата звернення 02.04.2019).
 12. Постанова Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (ЄЕС) № 2092/91. URL: http://organicstandard.com.ua/files/stan-dards/ua/ec/EU%20Reg_ 834_2007%20Organic%20Production_UA.pdf. (дата звернення 24.03.2019).
 13. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України від 03.09.2013 № 425-VII Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/425-18. (дата звернення 27.03.2019).
 14. Кобернюк С. О. Органічне свинарство в Україні: перешкоди і напрями розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 109‒112.
 15. Савенко Г. Є. Органічне сільське господарство як пріоритетний напрям реалізації спільної аграрної політики Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 15(2). С. 113‒116.
 16. Шубравська О. В. Органічне сільське господарство в Україні. Економіка і прогнозування. 2017. № 2.
  С. 116‒128. 
 17. Український органік журнал. (2009). Федір Стойко – піонер органічного тваринництва. URL:  http://organic.ua/uk/podolinskyj/1362-fedir-stojko-pioner-organichnogo-t.... (дата звернення 23.04.2019).
 18. Органічне сільське господарство в Україні і світі / Кобець Н. В. та ін.; за. ред. А. Г. Братчик. Дніпро: ДДАЕУ, 2017. 75 с.
 19. Більше половини української свинини і ковбас нашпиговано антибіотиками. (2016). URL: http://zl.if.ua/ bilshe-polovyny-ukrajinskoji-svynyny-kovbas-nashpyhovano-antybiotykamy/. (дата звернення 23.04.2019).
 20. Опенько Ю. Науковцями встановлено, що близько 60% м`яса свинини і продуктів переробки (ковбасні вироби) в Україні. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1595455-blizko-60-myasnoyi-produktsiyi-zi.... (дата звернення 20.04.2019).
ДолученняРозмір
PDF icon ibatulin_m._mykytyuk_d.1-2019.pdf9.95 МБ