Ви є тут

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ НА ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Здійснено аналіз впливу сучасних геополітичних подій в Україні на зайнятість в цілому та її молодіжну складову. Проаналізовано сучасний стан ринку праці, виділено особливу категорію осіб, що з’явилася нещодавно – переселенці з зони проведення АТО та учасники АТО. Розглянуто досвід Швеції у питаннях зайнятості та інтеграції біженців. Запропоновано персоніфікувати роботу Держслужби зайнятості з учасниками АТО, задіюючи військкомати, налагодити зв'язок цих інститутів для збору інформації про строки звільнення учасників АТО та їх професію ще до мобілізації.

Ключові слова: зайнятість молоді, ринок праці, служба зайнятості, рівень зайнятості, працевлаштування, переселенці, учасники АТО.

 1. Кашуба Я. Сучасні виклики ринку праці України та діяльність державної служби зайнятості / Я. Кашуба // Міграція. – 2015. – С. 2.
 2. Лісогор Л. С. Європейський досвід прогнозування потреби у робочій силі в контексті формування інноваційних перспектив трансформації зайнятості в Україні / Л. С. Лісогор // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 1. – С. 17–20.
 3. Закон України «Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні» від 5 лютого 1993 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 16.
 4. Офіційний сайт Державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350805
 5. Надання послуг службою зайнятості внутрішньо переміщеним особам за період з 1 березня 2014 року по
  29 лютого 2016 року / Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/ statdatacatalog/document?id=351058.
 6. Закон України № 1436-VIII «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1436-19.
 7. Кравченко С. Учасників АТО забезпечать роботою / С. Кравченко // Дело. – 2016. – 17 серп. С.1.
 8. Соціально-економічне становище вимушенопереміщених осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.czvl.org.ua/blog/wp-content/uploads/2016/05/CZVL_research.pdf.
 9. Оцінка потреб та можливостей зайнятості внутрішньо переміщених осіб в Україні: узагальнення результатів дослідження та рекомендації / Міжнародна організація праці. Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. – Будапешт, МОП, 2016. – 75 с.
 10. Peromingo M. Work and refugee integration in Sweden / M. Peromingo // Forced Migration Review. – 2014. –
  Vol. 48. – P. 76–77.
ДолученняРозмір
PDF icon karmazin_1-2_2016.pdf349.98 КБ