Ви є тут

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ПЛАНУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ

Розглянуто сутність, основні засади та сучасний стан планування в сільськогосподарських підприємствах Уманського району. За результатами аналізу виявлено, що із 17 господарств лише в деяких з них є планово-економічний відділ і ведеться планування, а саме: ТОВ "Прометей", ТОВ "Агровіт", ТОВ "Берестівець", ТОВ "Дубова". В окремих підприємствах функції планування покладені або на головного економіста, або на службу бухгалтерського обліку, а в решти підприємств взагалі відсутнє планування.

Проаналізовано стан заробітної плати в сільськогосподарських підприємствах Уманського району за серпень і з початку 2016 року. Проведений аналіз засвідчив зростання заробітної плати і це є позитивним явищем. Проте необхідно зазначити, що це зростання відбувається за рахунок зростання мінімального рівня заробітної плати і виконання галузевих угод, а не у зв’язку із підвищенням рівня продуктивності праці.

Переглянуто підходи до формування планово-економічних служб аграрних підприємств, що покликані вирішувати не тільки поточні, а й перспективні завдання та запропонована структура планово-економічних служб аграрних підприємств.

Розглянуто можливість підвищення мотивації працівників та рентабельності підприємств за рахунок впровадження корпоративного розрахунку.

Ключові слова: корпоративний розрахунок, планування, матеріальне стимулювання, планово-економічна служба, мотивація праці.

1. Байда О.Б. Мотивація праці як складова успіху організації / О.Б. Байда, О.Б. Моргулець // Вісник КІБІТ. – 2006, № 1. – С. 55-57.

2. Богачев О.С. Дослідження взаємозв'язку продуктивності та оплати праці в Україні / О.С. Богачев // Вісник економічної науки України. – 2009.–  № 1. – С. 33-36.

3. Бурик А.Ф. Синтез обліку і планування в аграрних формуваннях / А.Ф. Бурик, О.М. Світовий, Д.В. Дерев’янко // Економіка АПК, 2006. – № 6.– С. 8.

4. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование/ М.И. Бухалков. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 392 с.

5. Демченко В.М. Мотиваційні аспекти стимулювання трудової діяльності / В.М. Демчекно // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2007. – № 2 (7). – С.80–83.

6. Організація і планування виробництва на сільськогосподарських підпри­єм­ствах / Л.Я. Зрібняк,
М.Г. Полозенко, Т.Д. Короновська, Д.І. Рижмань; за ред. Л.Я. Зрібняка. – К.: Урожай, 1999. – 352 с.

7. Хозяйственный расчет в сельскохозяйственных предприятиях: справочник / А.В. Македонский, Д.Е. Ванин, Н.Ф. Солвьев и др. Под ред. А.В. Македонского. – К.: Урожай, 1990. – 200 с.

8. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві / В.М. Нелеп.– К., 2000. – 370 с.

9. Петров В.А Модели внутрихозяйственных отношений в сельскохозяйственных предприятиях / В.А. Петров // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 1999. – №8.–  С. 20-22.

10. Струмилин С.Г. К теории планирования / С.Г. Струмилин // Плановое хозяйство. – 1928. – №11. – С. 55.

 

ДолученняРозмір
PDF icon zheliezny_1-2_2016.pdf289.16 КБ