Ви є тут

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ЯЄЦЬ ПТИЦІ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СВІТІ

Досліджено економічний механізм функціонування ринку яєць в Україні і країнах світу. Проаналізовано сучасний 
стан  суб’єктів різних форм господарювання  на ринку  яєць  в  Україні;  встановлено  динаміку  змін  попиту  і  пропозиції 
яєць  на  вітчизняному  ринку  залежно  від  купівельної  спроможності  населення;  здійснено  оцінку  рівня  споживання  і 
цінової  ситуації;  проаналізовано  експортно-імпортну  ситуацію  на  ринку  яєць  і  продуктів  їх  переробки  в  Україні  і 
країнах  світу.  Обґрунтовано  напрями  удосконалення  економічного  механізму  функціонування  ринку  яєць; 
сформульовані причини, що зумовили коливання  у виробництві і забезпеченні потреби населення України у курячих 
яйцях. 
Ключові слова: ринок яєць, переробка яєць, виробництво, споживання, експорт, імпорт, цінова ситуація. 

1. Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2014/15 
маркетинговий рік / [О.М. Шпичак, О.В. Боднар, Є.В. Гаваза та ін.] ; за ред. О.М. Шпичака. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. – 
Вип. 21. – С. 192-228. 
2. Союз птахівників України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.poultryukraine.com. 
3. Luse, Rachael. The effects of free-range poultry / Luse Rachael//Countryside & Small Stock Journal. – Sep/Oct 2012. – 
Vol. 96, Issue 5. – P. 68-70. 
4. Bonney, Joseph. China shuts door on US poultry, eggs / Bonney Joseph // Journal of Commerce (15307557). – 1/15/2015. 
– Vol. 16, Issue 2. – P. 40. 
5. Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO)– Available online: http://www.fao.org.  

ДолученняРозмір
PDF icon pashko.pdf224.88 КБ