Ви є тут

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЗА ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

У статті проведено аналіз сучасного рівня трансакційних витрат за реалізації сільськогосподарської продукції,
запропонована методика оптимізації їх розміру в оформленні й укладанні договорів. Це дозволяє виявити невизначеність і недосконалість контрактних відносин на підставі певних факторів, кожний з яких вказує на проблеми, що виникають у процесі формування й укладення договорів, і призводить до значного зростання трансакційних витрат.

Ключові слова: збут, трансакційні витрати, управління витратами.

 1. Власенко О. П. Управління трансакційними витратами в агробізнесі [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. П. Власенко ; Житомир. нац. агроекол. ун-т . – Житомир : [б. в.], 2009. – 20 с.
 2. Кириченко, О. Управління трансакційними витратами суб'єктів господарської діяльності [Текст] / О. Кириченко, І. Белоусова // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 97–104.
 3. Лисяк Л.Трансакційні витрати функціонування інституту бюджетної політики [Текст] / Л. Лисяк // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 27–35.
 4. Милошик В. І. Проблеми визначення трансакційних витрат / В. І. Милошик // Зб. наук. праць національного університету «Києво–Могилянської академії». – 2000. – Т. 18. – С. 46–50.
 5. Шпичак О. М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність /
  О. М. Шпичак, І. В. Свиноус. – К. : ІАЕ, 2008. – 320 с.
 6. Шумакова О. И. Механизмы преодоления трансакцийных издержек в сельском хозяйстве: монография /
  О. И. Шумакова. – Омск : Изд–во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2010. – 192 с.

7.   Паска І. М. Організаційно-економічні засади функціонування збутової інфраструктури аграрного сектору України: монографія // Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку.

 1. Паска І. М. Сучасний стан та проблеми збуту продукції сільськогосподарськими підприємствами / І. М. Паска // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5 (31). – С. 206–210.
ДолученняРозмір
PDF icon paska_1-2014.pdf365.06 КБ