Ви є тут

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ»

У сучасних умовах розвитку конкуренції та обмеженості ресурсів першочерговим завданням будь-якого підприємства 
є  забезпечення  ефективності  його  функціонування.  Останніми  роками  почастішали  дискусії  відомих  вчених 
навколо сутності категорії ефективності як в цілому, так і в сільськогосподарському виробництві зокрема. Всі їхні думки з 
приводу розкриття суті ефективності як економічної категорії мають відповідне підґрунтя, але проблема в тому, що вони 
досить різняться між  собою.  У зв'язку  з  цим,  в Україні  досі  немає чіткого  трактування  категорії ефективності,  а також 
визначення  її  показників.  Через  це  оцінка  результатів  функціонування  діяльності  аграрних підприємств  у  сучасних 
ринкових умовах, на наш погляд, має неповний, відносний характер. Саме такі питання піднімаються в цій статті. 
Ключові слова: ефективність, ефективне виробництво, економічна категорія «ефективність», економічний ефект. 

1.  Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: моногр. / В. Г. Андрійчук. – 
К.: КНЕУ, 2005. – 292 с. 
2.  Коренюк  П.  І.  Еколого-економічна  ефективність  відтворювальної  системи  продовольчого  комплексу:  теорія,  мето-
дологія, практика: моногр. / П. І. Коренюк. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2005. – 355 с. 
3.  Буздалов И. Н. На тернистом пути научной «реабилитации» рыночной системы аграрных отношений. Избранные 
труды. / И.Н. Буздалов. – Т. 2. – М.: ВИАПИ им. А. А. Никонова: ЭРД, 2008. – 384 с. 
4.  Крисанов  Д.  Ф.  Формування  збалансованого  аграрного  ресурсного  потенціалу  і  підвищення  ефективності 
виробництва: доповідь на Дванадцятих річних зборах Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 25–26 листопада 
2010 р. / Д. Ф. Крисанов. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2010. – 616 с. 
5.  Саблук  П.  Т.  Основні  напрями  розвитку  високоефективного  агропромислового  виробництва  в  Україні  /  
П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2002. – № 7. – С. 3–14. 
6.  Иванов  В.  А.  Интенсификация  сельскохозяйственного  производства:  проблемы  повышения  эффективности  /  
В. А. Иванов. – М.: Наука, 1990. – 200 с. 
7.  Жигалин М. М. Проблемы формирования  и  экономического развития птицепродуктового  подкомплекса (теория, 
методика,  практика) / М. М. Жигалин. – М.:  Высшая  школа  управления агропромышленного  комплекса  и агробизнеса, 
1998. – 433 с. 
8.  Івану  Р.  А.  Справочник  экономических  показателей  сельского  хозяйства  /  Р.  А.  Івану,  М.  М.  Пантелейчук,  
И. В. Попович - К.: Урожай, 1988. – 216 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon 2015_2_pidgornuy_ua.pdf265.93 КБ