Ви є тут

ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проаналізовано стан аграрного ринку України в цілому та територіального аграрного ринку Київської області. Досліджено споживання основних продуктів сільськогосподарського виробництва в Україні та окремо взятому
регіоні. Розкрито структуру діяльності сільгосппідприємств Київської області. Вивчено баланс виробництва і споживання продукції сільського господарства в регіоні. Виявлено, що в регіоні на ринку аграрної продукції  споживання перевищує виробництво і є необхідність міжрегіонального обміну продукцією. Визначено фактори, що впливають на зменшення виробництва. Доведено, що ефективність функціонування агропродовольчого ринку залежить від рівня розвитку міжрегіональних продовольчих зв'язків. Вказано напрями розвитку аграрного ринку: нові інвестиції, вдосконалення структурних реформ, більш повне використання потенціалу аграрно-промислового комплексу.

Ключові слова: аграрний ринок, регіональний ринок, міжрегіональні зв’язки, попит, споживання, баланс виробництва і споживання.

  1. Бойко В. І. Продовольча безпека України в контексті глобалізації проблеми / В. І. Бойко. – К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН, 2007. – 30 с.
  2. Пасхавер Б. Й. Сучасний стан продовольчої безпеки / Б. Й. Пасхавер // Економіка АПК. – 2014. – № 4. – С. 5 –12.
  3. Прислонова Н. Сельское хозяйство Германии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/2556/ selskoe-hozyaystvo-germanii.
  4. Саблук П. Т. Глобалізація і продовольство: моногр. / П. Т. Саблук, О. Г. Білорус, В. І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.
  5. Статистичний збірник "Баланси та споживання основних  продуктів харчування населенням України" [Електронний ресурс] // Київ – 2015. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.
  6. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року/ За ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.
  7. Удосконалення земельних відносин в аграрній сфері / В. М. Трегобчук, Н. М. Скурська, В. Д. Яровий,
    В. П. Прадун. – К.: Об'єдн. ін-т економіки НАН України, 2004. – 48 с.
  8. Шпичак О. М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та їх проблеми / О. М. Шпичак // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 150–155.
ДолученняРозмір
PDF icon bondar_1-2_2016.pdf295.66 КБ