Ви є тут

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ

У статті розглянуто теоретичні та методичні засади формування та регулювання ринку сільськогосподарської техніки, технічних і виробничих послуг. Проаналізовано сучасний стан технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, встановлено особливості ціноутворення на технічні засоби виробництва. Описано факт порушення еквівалентності обміну між сільським господарством і суміжними галузями, в результаті впливу якого процеси кредитування і оновлення основних фондів сільськогосподарських підприємств майже зупинились та призвели до вимивання капіталу з галузі сільського господарства. Досліджено організаційні засади формування ринкової інфраструктури та економічні відносини між суб'єктами ринку.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, господарства населення, сільськогосподарська техніка, машинобудування.

  1. Механізм ефективного розвитку економіки аграрної сфери АПК України: за заг. ред. проф. Л.М. Анічина. – X.: ХарРІ ПАДУ "Магістр", 2006. – С. 179.
  2. Марченко В.В. Ринок сільгосптехніки. Особливості формування та перспективи ринку сільськогосподарської техніки в Україні / В.В. Марченко, М. М. Гузь // Новини агротехніки. – 2009. – № 1. – С. 26.
  3. Техніко-технологічне забезпечення аграрного виробництва / Я.К. Білоусько, П.А. Денисенко, В.О. Питулько, В.І. Рибицька, В.Л. Товстопят. – К.: ННЦІАЕ, 2005.– 50 с.
  4. Яковенко В.П. Розвиток матеріально-технічної бази АПК. / В.П. Яковенко // Вісник аграрної науки. – 2004. – С. 45–49.

Місніченко О.В. Стан парку зернозбирадщої техніки в системі аграрного виробництва та шляхи його поліпшення / О. В. Місніченко // Агроінком. – 2006. – № 3-4. – С. 8.

ДолученняРозмір
PDF icon skotsuk_10-2013.pdf909.18 КБ