Ви є тут

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА

У статті здійснюється оцінка сучасного стану розвитку ринку продукції м’ясного скотарства. Особлива увага приділяється розгляду особливостей функціонування ринку продукції м’ясного скотарства. Досліджено особливості функціонування українського ринку м’яса та м’ясопродуктів, дається аналітична оцінка розвитку українського м’ясного скотарства в контексті забезпечення продовольчої безпеки населення України. Досліджено специфіку функціонування українського ринку яловичини та основні тенденції його розвитку з врахуванням вступу України до СОТ. Проаналізовано виробництво м’яса та м’ясопродуктів усіх видів. Здійснена порівняльна оцінка насиченості ринку українською м’ясопродукцією. Виявлено основні проблеми розвитку ринку продукції м’ясного скотарства в Україні та намічено шляхи їх розв’язання.

Ключові слова: ринок, велика рогата худоба, попит, пропозиція.

  1. Копитець Н. Г. Функціонування системи збуту продукції скотарства: теоретико-практичний аспект: монографія / Н. Г. Копитець. – К.: Інститут аграрної економіки, 2007. – 210 c.

2.   [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://usaid.u2.com.ua/ukr/success_full.shtml?p=194

  1. Руснак П.П. О некоторых экономических аспектах развития агропромышленного производства / П. П. Руснак // Социально-экономическая модель постреформированного развития агропромышленного производства в Украине. – К.: ИАЭ УААН. – 2000. – С. 139–143.
  2. Свідовський А. М. Проблеми та досвід державного регулювання на ринку м’ясопродуктів / А. М. Свідовський, І. А. Оносова // Торгівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ. – 2001. – С. 220–226.
  3. Шиян Н. І. Стан і тенденції розвитку скотарства України: Текст лекції / Н. І. Шиян, Н. С. Найдьонова. – Х.:
    Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2006. – 43 с.
ДолученняРозмір
PDF icon shust10-2013.pdf235.56 КБ