Ви є тут

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Розглянуто загальні проблеми розвитку вітчизняної аграрної галузі з прив’язкою до заходів активізації інтеграційних процесів, здатних позитивно вплинути на вирішення вказаних проблем. Проведено аналіз розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні та ЄС, оцінено рівень виробництва вітчизняної агропродукції та функціонування внутрішнього і зовнішнього ринку. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності аграрної галузі економіки України в умовах співпраці з ЄС.

Ключові слова: аграрна галузь, інтеграційні процеси, ринок землі, експорт аграрної продукції, ефективності аграрної галузі, Європейський Союз, європейська інтеграція.

1. Гайдуцький П. Україна-ЄС: проблеми інтеграції / П. Гайдуцький // Дзеркало тижня. Україна, № 20. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/international/ ukraina- es-problemy-integracii-_.html

2. Ринок землі: зарубіжний досвід [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://selpu.info/?p=231.20.

3. Валова продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 р.) за 2015 рік: статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – Відповідальний за випуск О. М. Прокопенко. – 2016. – 23 с.

4. Ринки збуту: яким областям не вистачатиме продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/rinki -zbutu-akim-oblastam-ne-vistacatime-produktiv.

5. Міністерство соціальної політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp. gov.ua/labour/control/uk/index.

6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

7. Олексій Павленко: Україна збільшує експорт продуктів переробки до країн ЄС / О. Павленко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/18236.

ДолученняРозмір
PDF icon lobunets_1-2_2016.pdf255.39 КБ