Ви є тут

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ

У статті виявлено та проаналізовано тенденції розвитку інтеграційних корпоративних структур агробізнесу, їх сутність, передумови формування, організаційний характер на основі злиттів, поглинань, інтеграції. Вивчено досвід корпоративної інтеграції західних компаній. Проаналізовано результати найбільш показових злиттів, поглинань і альянсів у агропромисловій сфері 2010-2013 рр. Досліджено фактори, що зумовили поширення корпоративного співробітництва. З’ясовано складові системи формування цілей та форми інтеграції підприємницьких структур агропромислового сектору економіки. Виявлено властиві аграрному бізнесу види вертикальної інтеграції. Сформульовано позитивні та негативні наслідки інтеграційних перетворень у галузі.

Ключові слова: інтегровані корпоративні структури, злиття, поглинання, альянси, співпраця, конкуренція, конкурентна співпраця, конкурентоспроможність, стратегія, управління бізнесом, ключові компетенції, «інтеграція назад», «інтеграція вперед».

1. Валентинов В. Л. Регулювання міжгалузевих відносин в системі аграрної політики / В. Л. Валентинов. – К. : ІАЕ, 2003. – 332 с.

2. Вініченко І. І. Удосконалення інвестиційного процесу на основі кооперації та агропромислової інтеграції /
І. І. Вініченко // Економіка та держава. – 2007. – №2. – С. 33–36.

3. Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга перша : Організація бізнесу. Навчальний посібник / Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький – К. : Кондор, 2010. – 820 с.

4. Стаки Дж. Когда нужна и не нужна вертикальная интеграция [Електронний ресурс] / Дж. Стаки, Д. Уайт // Вестник McKinsey. – 2004. – №3(8). – Режим доступу до журн. : http://www.cfin.ru/management/strategy/orgstr/ vertical_integration.shtml.

5. Хомяков В. Новые капиталисты: АПК / В. Хомяков // Инвестгазета. – 2013. – №38. – С. 4–8. 

ДолученняРозмір
PDF icon arbuzova_11106-2013.pdf238.97 КБ