Ви є тут

СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

В статті розглянуто особливості сучасного розвитку особистих селянських господарств, обґрунтовано необхідність 
зміни підходів щодо визначення перспектив подальшого їхнього функціонування, виходячи з необхідності забезпечення 
переходу на засади товарного виробництва.  
Ключові слова: особисті селянські господарства, товарне виробництво, перспективи розвитку. 

1.  Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество /Дж. Гелбрейт. Пер. с англ. – М.: ООО "Издательство АСТ": ООО 
"Транзиткнига"; Спб.: Terra Fantastica, 2004. – 602 c. – (Philosophy). 
2.  Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003р. № 742-IV [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=742-15. 
3.  Тоффлер  Э.  Шок  будущего:  /  Э.Тоффлер.  Пер.  с  англ.  –  М.:  ООО  «Издательство  АСТ»,  2001.  –  560  с.  – 
(Philosophy).  
4.  Яворська Т. І. Малий бізнес у сільському господарстві: теорія і практика: монографія / Яворська Т.І. – К.: ННЦ 
ІАЕ, 2012. – 386 с. 
5.  Hamilton W. Institution. Encyclopedia of the Social Sciences / W. Hamilton. – N.-Y., 1932. – V. VIII. – P.84.  

ДолученняРозмір
PDF icon kalchenko.pdf253.88 КБ