Ви є тут

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Проведено регресійний аналіз динаміки зміни поголів'я сільськогосподарських тварин в у сільськогосподарських підприємствах України за 1995-2017 рр. Показано, що в кризовий період динаміці зменшення поголів'я худоби відповідає модифікована експоненціальна регресія. Запропоновано два параметри цих регресій знаходити з використанням методу найменших квадратів, третій – визначати чисельним методом з мінімуму середньої абсолютної відсоткової помилки апроксимації (МАРЕ). Під час виходу з кризового стану, коли починається процес збільшення поголів'я худоби, динаміці відповідає модифікована логістична регресія. Два параметри логістичної регресії визначали з використанням методу найменших квадратів, третій і четвертий параметри – чисельним методом з мінімуму MAPE, як функції двох змінних.
Отримані теоретичні висновки добре узгоджуються зі статистичними даними, які відповідають динаміці поголів'я корів, свиней, овець, кіз та птиці в Україні за період 1995–2017 рр. Показано, що зміні кількості корів за весь досліджуваний період відповідає модифікована експоненціальна регресія.
Розраховано, що кількість свиней із 1995 до 2001 року в сільськогосподарських підприємствах України  також зменшувалась за експоненціальним законом. Із 2002 до 2013 року спостерігається поступове збільшення поголів’я свиней. У цей період динаміці відповідала логістична регресія Перла-Ріда. Починаючи з 2014 року, через втрату частини підконтрольних територій України та складну епізоотичну ситуацію (африканська чума свиней) почалося поступове зниження їх кількості.
Модифікована експоненціальна регресія також відповідала зміні поголів'я овець і кіз у сільськогосподарських підприємствах України в 1995–2005 рр. Із 2006 до 2010 року спостерігалося незначне збільшення їх чисельності, потім поступове зниження, а з 2014 року загальна кількість овець і кіз знову відповідала модифікованій експоненціальній регресії.
Динаміка поголів'я птиці у сільськогосподарських підприємствах України нагадує процес зміни кількості свиней. Спочатку воно зменшилось, потім зросло. У період з 1995 до 2000 року поголів'я птиці зменшилось за експоненціальним законом, а з 2001 до 2013 року поголів'я птиці щорічно зростало, що пояснюється суттєвим збільшенням обсягу державної підтримки птахівництва. Протягом цього періоду динаміці поголів'я птиці добре відповідала модифікована логістична регресія Перла-Ріда.
У статті запропоновано шляхи виходу з кризового стану у тваринництві України.
Ключові слова: тваринництво у сільськогосподарських підприємствах, логістична та експоненціальна регресії, прогнозування.
doi: 10.33245/2310-9262-2019-151-2-16-22
 
1. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений. Москва, 1962. 354 с.
2 Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression / L. Guorfi  et al. Springer, New York, 2002. 644 p.
3. Clements M.P., Hendry D.F. Forecasting economic processes. International Journal of Forecasting 1998. Vol. 14. P. 111–131.
4. Holt C.C. Forecasting trends and seasonal by exponentially weighted averages. International Journal of Forecasting. 2004. Vol. 20. P. 5–13.
5. Светуньков С.Г. Нелинейные по параметрам модели трендов. URL: http://   serey.svetunkov.ru/study/forecasting/files/25.pdf.
6. Ramos R.A. Logistic function as a forecasting model: it's application to business and economics. International Journal of Engineering and Applied Sciences. 2013. Vol. 2. P. 29–36.
7. Archontoulis S.V., Miguez F.E. Nonliner Regression Models and Applications in Agricultural Research. Agronomy Journal. 2015. Vol. 107. No 2, pp. 786–798.
8. Непочатенко А.В., Непочатенко В.А. Порівняльний регресійний аналіз кількості сільськогосподарських тварин і птиці в Україні та Білорусії за період 1990-2016 років. Економіка та управління АПК: зб. наук. праць.  Біла Церква, 2017.  № 2 (137). С. 167–177.
9. Cільське господарство України. Статистичний зб. за 2004 та 2017 рр. Київ: Держкомстат. URL:  http:// www.ukrstat.gov.ua.
10. Тваринництво України. Статистичний зб. за 2017 р. Київ: Держкомстат. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua.
11. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05 березня 2014 р. № 81. URL:  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25140.html.
ДолученняРозмір
PDF icon nepochenko_a._nepochenko_v._2_2019.pdf900.35 КБ