Ви є тут

РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНО-ЗБУТОВИХ ЛАНЦЮГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЯЄЧНОГО ПТАХІВНИЦТВА

У статті розглянуто основи функціонування українського ринку продукції яєчного птахівництва, основні чинники, що впливають на побудову логістично-збутових зв’язків на ринку продукції, що досліджується із врахуванням глобалізаційних процесів у світовій економіці та вступу України до СОТ. Автором проаналізовано переваги запровадження в галузі яєчного птахівництва логістичної концепції SCM, яка передбачає використання системного підходу та інтегрованого планування за управління всіма потоками ТМЦ та грошових коштів. У статті здійснено теоретико-практичну оцінку функціонування логістично-збутових ланцюгів реалізації продукції яєчного птахівництва як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Значну увагу приділено дослідженню ефективності функціонування фірмової торгівлі як альтернативі існуючим каналам товароруху від виробника до споживача.

Ключові слова: яєчне птахівництво, фірмова торгівля, збут, логістичний центр.

  1. Вертійчук А.І. Стан птахівництва в Україні / А.І. Вертійчук // Ефективне птахівництво. – 2008. – № 11(47). – С. 4-5.
  2. Ярошенко Ф. О. Птахівництво України: стан, проблеми і перспективи розвитку/ Ф.О. Ярошенко – К.: Аграрна наука, 2004. – 506 с.
  3. Гущин В. В. Современные проблемы птицеперерабатывающей отрасли и пути их решения / В. В. Гущин // Птица и птицепродукты. – 2006 – № 6. – С. 13-15.
  4. Волова Л. А. Техническое обеспечение логистики на предприятиях мясной промышленности / Л. А. Волова,
    В. А. Малков // Мясная индустрия. – 2006. – №4. – С. 11-14.
  5. Денин Н. В. Роль качества в повышении эффективности производства и реализации птицеводческой продукции / Н. В. Денин // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2003.– № 1.– С. 21–24.
  6. Полонець В. Реалізація маркетингових стратегій: проблемні зони та шляхи їх подолання / В. Полонець // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 4. – С. 7–11.
ДолученняРозмір
PDF icon didenko_10-2013.pdf249.08 КБ