Ви є тут

ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ

Для формування моделей публічної дипломатії країн світу був застосований емпірично-аналітичний метод. Для виявлення спільних і відмінних рис різних форм зовнішньополітичної комунікації був застосований метод порівняння, практики публічної дипломатії різних країн світу – компаративний метод дослідження. В основі розробки рекомендацій для України лежить метод експертної оцінки.

У статті використані ключові елементи і сфери реалізації державної дипломатії суб'єктів міжнародних відносин на основі аналізу досягнень країн з добре розвиненою практикою (наприклад, США), міжнародних організацій (наприклад, ЄС) і держав з перехідною фрагментованою політичною культурою (наприклад, Китайська Народна Республіка та Російська Федерація). Було досліджено існуючу практику України в сфері публічної дипломатії, з подальшою розробкою рекомендацій як поліпшити зовнішні політичні зв'язки України через публічну дипломатію.

Розроблено рекомендації перспективної моделі української публічної дипломатії, в системі зовнішньополітичної та суспільної комунікації.

Практична значимість даних результатів полягає в можливості їх застосування для поглиблення подальших наукових досліджень в сфері зовнішньої політичної комунікації, а також в процесі здійснення державної політики в цій сфері. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності Міністерства закордонних справ України, зокрема, Департаментом міжнародної інформації і дипломатичних місій за кордоном, а також іншими урядовими установами, які беруть участь в іноземній політичній комунікації.

Ключові слова: публічна дипломатія, м'яка сила, культурна дипломатія, політична дипломатія, міжнародні відносини.

  1. Stanley R. Sloan. «Soft-power» als Lösung. US-amerikanisch-europäische Beziehungen in Europa und über Europa hinaus / R. Sloan Stanley, Borchert Heiko // OSZE-Jahrbuch. – 2003. – p. 81-95.
  2. Peterson P.G. Public diplomacy and the war on terrorism / P.G. Peterson // Foreign Affairs. – 2002. – № 81(5) –
    p. 74-94.
  3. Zaharna R.S. Battles to Bridges. U.S. Strategic Communication and Public Diplomacy after 9/11 / R.S Zaharna. – Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010.
  4. Tishchenko-Tyshkovets O.M. Public diplomacy States as a means of achieving foreign policy interests / O.M. Tishchenko-Tyshkovets // Actual problems of international relations – Vyp.69, ch.II.– K.: publishing house IMO. – 2007. – S.229-231.
  5. Tishchenko-Tyshkovets O.M. The transformation of public diplomacy the United States of America, legitimization of "hard power" to build a dialogue with the world / O.M. Tishchenko-Tyshkovets // Proceedings of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Politology. Sociology. Law: Coll. Science. works. – K: IVTS «Polytechnic», 2009. – №4 – s.28-32.
  6. Tishchenko-Tyshkovets O.M. Public diplomacy as a tool of European Union support community legitimacy in the perception of the international community / O.M. Tishchenko-Tyshkovets // Latest trends in foreign policy of great powers: Materials of All-Ukrainian Conference of Young Scientists (IWEIR, December 2, 2009). – K.: IWEIR NAS of Ukraine, 2009. – s. 77-79.
  7. Review of the foreign policy of the Russian Federation / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Department of Information and Press. – 2007. [Electron resource] // access mode: http://www.mid.ru/ns-osndoc.nsf/ 0e9272befa34209743256c630042d1aa/d925d1dd235d3ec7c32573060039aea4?OpenDocument
ДолученняРозмір
PDF icon dubas_1-2_2016.pdf277.93 КБ