Ви є тут

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції аграрного виробництва в Україні, досліджено сільськогосподарські підприємства, екологічні проблеми землекористування, виокремлено системні чинники гальмування реформування вітчизняного АПК. Розкрито першопричини виникнення та розвитку вертикально-інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України. Розкрито систему державної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції та її  ефективність. Запропоновані заходи з реформування аграрного сектору економіки України.

Ключові слова: сільське господарство, вертикально-інтегровані структури, господарства населення, продукції. 

  1. Шебаніна О. В. Формування і ефективний розвиток продовольчого комплексу АПК: монографія / О. В. Шебаніна. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 368 с.
  2. Саблук П.Т. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг. ред. акад. П.Т. Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С.92.
  3. Амбросов В. Механізми ефективного функціонування агроформувань / В. Амбросов, Т. Мареніч // Економіка України. – 2011. − №6. – С.60−66.
  4. Компания «Дружба Нова» – выгодное приобретение для Кернела – эксперт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukroliya.kiev.ua/news/20045
  5. Холдинговий період [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dragon-capital.com/ru/about/mеdia /dragon_v_presse/holdingovyy_period.html
  6.  В Украине распродажа средних и мелких агрохозяйств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dragon-capital.com/ ru/about/mеdia/dragon_v_presse/v_ukraine__rasprodaja_melkih_i_srednih_agrohozyaystv.html

 

ДолученняРозмір
PDF icon chumak_1-2014.pdf274.27 КБ