Ви є тут

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Доведено необхідність реформування органів місцевого самоврядування в сучасному суспільстві. Аналіз фінансової децентралізації місцевого самоврядування засвідчив, що найбільша питома вага належить надходженням від загальнодержавних податкових платежів, які фактично не пов’язані з власною діяльністю територіальних громад. Натомість обсяг ресурсів, що передаються місцевій владі для виконання делегованих повноважень у вигляді трансфертів, не відповідає їх компетенції. Це неабиякою мірою суперечить демократичним механізмам ринкової економіки, принципам планування та управління фінансових ресурсів територіальних громад, задекларованих у вітчизняному бюджетно-податковому законодавстві та європейських нормах права.

Ключові слова: децентралізація, місцевий бюджет, бюджетний процес, доходи і видатки.

1. Конституція України [Текст]: (відповідає офіц. текстові). – Київ: ЦУЛ, 2014.– 60 с. (Законодавство України).

2. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.zakon.rada.gov.ua.

5. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=51513

6. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади / О. Кириленко, Б. Малиняк,
В. Письменний, В. Русін // Асоціація міст України. – К.: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 396 с.

 

ДолученняРозмір
PDF icon danylenko_brovko_1-2_2016.pdf271.33 КБ