Ви є тут

Проблеми функціонування і напрями розвитку агропродовольчих ланцюгів в умовах посилення турбулентності

В статті обґрунтовано науково-методичні підходи та принципи поширення, сформованість, результативність, ефективність функціонування та розвитку агропродовольчих ланцюгів. Визначено, що набільш значущого економічного та соціального значення агропродовольчі ланцюги набули за включення дрібних продуцентів у процеси практичної виробничої кооперації, що спонукало до виконання вимог, пов’язаних зі специфікою технології виробництва готової харчової продукції.
Основними чинниками, які провокують виникнення надзвичайно суперечливих і різнобічних явищ щодо розвитку агропродовольчих ланцюгів відносять: глобалізацію міжнародних відносин, активізацію турбулентних явищ і процесів у світовій економіці, вихід передових країн світу на нові економічні рубежі.
Для нинішнього етапу розвитку національної економіки непересічного значення набула практична реалізація однієї із ключових цілей Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. З метою періодичного проведення аудиту сертифікованих НАССР переробно-харчових підприємств, висвітлено уточнену структуру суб’єктів підприємництва, що забезпечують випуск готової харчової та іншої продукції.
Наведені розрахунки свідчать, що у 2018 р. в Україні продуцентами сільськогосподарської сировини виступали 49550 господарств/підприємств та 23822 фізичні особи-підприємці, які офіційно зареєстровані та представляють первинну ланку продовольчого ланцюга. Наступною ланкою агропродовольчого ланцюга є переробники сировини первинного виробництва, якими в Україні в 2018
році виступали 5872 підприємства та 10845 фізичних осіб-підприємців, із яких 157 підприємств і 1016 ФОПів  виробляють нехарчову продукцію.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що нині у виробників продовольчої сировини склалася наступна ситуація: а) одна частина господарств первинного виробництва, що вирощують продукцію тваринного походження або ж організаційно зав’язані на реалізацію власної продукції переробним підприємствам, вже підготували і впровадили гнучкі чи спрощені постійно діючі процедури, сертифікували (чи тестували) свої потужності на відповідність мінімальним вимогам базових програм; б) друга частина, переважно ФОПи та ОСГ, продовжують працювати традиційно, тобто не звертаючи
особливої уваги на вимоги часу щодо впровадження системних процедур безпечності.
Встановлено, що на практиці частина продуцентів продовольчої сировини, із різним рівнем щільності зв’язків, глибиною її перероблення та створення додаткової вартості, є вже включена в агропродовольчі ланцюги.
Враховуючи об’єктивно-існуючі тенденції спонтанного, на початковому етапі переважно сезонного виникнення, а в подальшому поглиблення та зміцнення взаємозв’язків між акторами, запропоновано ієрархію сформованості та сталого розвитку продовольчих ланцюгів.
Ключові слова: агропродовольчі ланцюги, економічна турбулентність, сільськогосподарська сировина, особисті селянські господарства, переробно-харчові підприємства, сталий розвиток, додана вартість.
 
1. Porter, M. (2006). Competitive advantage: how to achieve a high result and ensure its stability, translation from English 2nd ed. Moscow: Alpina Business Books, 715 p.
2. Gere, G., Fernandez-Stark, K. (2011). Global Value Chain Analysis. Durham: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University. 40 p. Available at: https://www.researchgate.net/publication/265892395_Global_Value_Chain_An... (Accessed 23.02.2020).
3. Kaplinsky, R., Morris, M. (2003). Handbook for Value Chain Research. IDS. 234 р. Available at: http://www.fao.org/ leadmin/user_upload/¿sheries/docs/Value_Chain_ Hand bool.pdf  (Accessed 20.02.2020)
4. Borodіna, O.M. (2014). Integration of smallholder farmers into value-added agri-food chains: methodological  approaches and empirical research. Economics and forecasting. No 2. 75 p. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2014_2_8 (Accessed 14.03.2020).
5. Sykalo, O. Quarantine weeds in Ukraine. Journal Proffer, 2009. Available at: https://propozitsiya.com/ua/karantinni-buryani-v-umovah-ukrayini-0 (Accessed 24.03.2020).
6. Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part. Article 2125. Article 1, paragraph 2. O൶cial Gazette of Ukraine. 2014, no. 75. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (Accessed 27.03.2020).
7. Krysanov, D.F. (2016). Integration of the agri-food sector of Ukraine into the single regulatory space of the European Union: monograph. Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. 368 р. Available at: http://ief.org.ua/docs/mg/275.pdf. (Accessed 20.03.2020).
8. State Statistics Service of Ukraine. Economic statistics. Economic activity. Activity of enterprises. (For 2010 and 2018). Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 10.03.2020).
9. Krysanov, D.F., Varchenko, O.M. (2017). Agri-food chains: key problems of creation and development. Economics and forecasting. No. 1, рр. 72–91. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ econprog_2017_1_7 (Accessed 15.03.2020).
10. Shevchenko, O. More than 300 Ukrainian companies have the right to export to the EU. Information agency Ukrai'ns'ki Nacional'ni Novyny, 2020. Available at: https://dt.ua/ECONOMICS/u-krayini-yes-mozhut-eksportuvati-produkciyu-pon... (Accessed 12.03.2020).
11.ISO/TS 22002–3:2011. Obligatory precautionary program for food safety. Part 3. Production of agricultural products. Available at: http://organicukraine.org.ua/congress/wp-content/uploads/taran-organicuk... (Accessed 12.03.2020).
12. An "organic" law has entered into force in Ukraine. Multimedia platform of foreign broadcasting of Ukraine. 2.08.2019. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2752845-v-ukraini-vstupiv-v-silu.... (Accessed 24.02.2020).
13.On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products: Law of Ukraine Art. 2131. dated 10.07.2018. № 2496-UIII. O൶cial Gazette of Ukraine. 2018. No 62. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/card/2496-19?lang=uk. (Accessed 28.02.2020).
14. Detailed rules for organic production, labeling and control for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labeling of organic products: Commission decision (EC) No 889/2008 of 5 September 2008. Official Journal of the European Union. OJ L 189, 20.7.2007. Available at: http://organicstandard.com.ua/les/standards/ua/ec/EU%20Reg_834_2007%20Or.... pdf (Accessed 04.03.2020).
15. Guidelines for certi¿cation of agricultural producers in accordance with the voluntary standard Global G.A.P. (USAID / Proekt Agroinvest). Kyiv, 2015. 44 р. Available at:
https://www.growhow.in.ua/standart-global-g-a-p-yak-otrymaty-skilky-kosh... (Accessed 04.03.2020).
16. About the basic principles and requirements for food safety and quality: Zakon Ukrai'ny vid 23.12.1997 № 771/97–VR. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/z970771?an=750189. (Accessed 15.03.2020).
17. ISO/TS 22002-1: 2009. Obligatory precautionary program for food safety. Part 1. Food production. Available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=86032 (Accessed 14.03.2020).
18. Implementation of HACCP-based small and medium-sized enterprises on food safety systems for the storage, treatment and processing of animal products. (USAID/Agroinvest project): methodical recommendations. Kyiv, 2015. 108 р.
19. Dairy cooperatives will become a priority of state support. Agrarian portal of Ukraine AgroSmart. 5.02.2018. Available at: https://agro-smart.com.ua/ua/news/v-prioritete-gospodderzhki-stanut-molo... (Ac cessed 11.02.2020)
20. Goat milk cooperative is opened in Kyiv region. Agrarian portal of Ukraine AgroSmart. 1.06.2018. Available at: https://agro-smart.com.ua/ua/news/v-kievskoy-oblasti-otkryvayut-kooperat.... (Accessed 15.03.2020)

.

ДолученняРозмір
PDF icon varchenko_o._1-2020.pdf2.47 МБ