Ви є тут

ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ПОДІЙ

Обґрунтовується,  що  в  умовах  військових  подій  для  України  вкрай  важливо  забезпечити  позитивний  розвиток 
аграрного  сектору  економіки,  що  можливо  лише  на  основі  інвестицій.  Пропонуються  рішення  з  найбільш  гострих 
питань інвестиційного забезпечення. Інвестування розвитку аграрного сектору економіки рекомендується здійснювати 
за пріоритетними напрямами вкладень, які забезпечують заміщення імпорту продовольства власним його виробництвом, 
активізацію інвестиційної діяльності сільського населення та залучення зовнішніх інвестицій, участь товаровиробників 
у проектах міжнародної інтеграції тощо. 
Ключові  слова:  аграрний  сектор  економіки,  інвестиції,  інвестування  в  умовах  військових  подій,  пріоритети 
інвестування, формування джерел фінансування, залучення інвестицій. 

1. Exploring Strategic Priorities for Regional Agricultural /[M. Jonson, S. Benin, L. You et al.] // IFPRI Discussion Paper 
01318. January 2014. 
2. Investment Priorities for Rural Development / OECD. Edinburg, Scotland, October 19-20, 2006. 
3.  Policy  Options  and  Investment  Priorities  for  Accelerating  Agricultural  Productivity  and  Development  in  India  / 
franzgatzweiler.org/p=641. 
4. Kisil M.I. Priority investments’ directions to agrarian sphere of Ukraine in instability conditions/ M.I. Kisil // Wirtschhaft 
und management : theorie und praxis, v. 1, verlag SWG imex GmbH. –Nürnberg, Deutschland, 2014. 
5. Renkow Mitch. Priorities for Public  Investment in Agriculture and Rural Areas (GRP 3) / Renkow M.// International 
Food Policy Research Institute (IFPRI). – № 6, 2011. 
6. Investment in agriculture / FAO // www.fao.org/investment-in-agriculture/en/. 
7.  Кісіль  М.І.  Інвестиційний  проект  створення  міні-свиноферми  в  особистому  селянському  господарстві  /  М.І. 
Кісіль, Д.С. Черненко. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2013. – 67 с. 
8.  Кісіль  М.І.  Методичні  рекомендації  з  розроблення  інвестиційних  проектів  молочних  ферм  в  особистих 
селянських господарствах / М.І. Кісіль, М.М. Кропивко. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2013. – 30 с. 
9.  Методичні  рекомендації  з  організації  сімейних  ферм  в  Україні  (на  прикладі  ферм  з  виробництва  молока)  /  
[Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, М.І. Кісіль та ін.]. – К.: “ІАЕ”, 2014. – 60 с. 
10.  Кісіль  М.І.  Інвестиційний  проект  створення  сучасної  молочної  ферми  на  300  корів  /  Кісіль  М.І.,  Кропив- 
ко М.М., Карпенко І.Г., за ред. М.І. Кісіля. – К.: “ІАЕ”, 2012. – 52 с. 

ДолученняРозмір
PDF icon kisil.pdf253.99 КБ