Ви є тут

ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ СОЇ НА РИНКУ ЄС

Маючи поруч величезний за ємністю європейський ринок у понад 35 млн тонн соєвих бобів, наша держава постачає 
у країни ЄС лише 0,6 млн тонн (37 % обсягу експорту). Водночас, Україна здатна значно збільшити обсяги експорту 
соєвих  бобів  у  Європу  і  дохід  від  їх  продажу,  якщо  скористається  стабільно  зростаючим  в  ЄС  попитом  на 
негенномодифіковану  сою.  З  цією  метою  уряд  України,  галузева  асоціація  і  місцеві  органи  влади  повинні  всебічно 
сприяти  залученню  агровиробників  до  асоціації  „Дунайська  соя”,  яка  об’єднує  понад  190  членів із  16  країн  Європи, 
оскільки  реалізація  спільних  проектів  у  даному  напрямку  відкриває  можливості  як  для  розширення  ринків  збуту  і 
європейського партнерства, так і підвищення стандартів і показників якості та безпечності вітчизняної продукції. 
Ключові слова: ринок сої, негенномодифіковані соєві боби, органічна соя, експорт, асоціація, ринок ЄС.

1.  Антонюк  П.О.  Аналіз  впливу  державного  регулювання  на  ринок  олійножирової  продукції  в  Україні  /П.О. 
Антонюк, В.М. Лисюк, О.П. Антонюк //Економіка харчової промисловості. – 2013. – № 2. – С. 34-39. 
2.  Економічно-організаційні  засади  виробництва  біопалива  як  напрям  оптимального  вирішення  енергетичних  та 
продовольчих проблем в Україні /Шпичак О.М., Стасіневич С.А, Куць Т.В. та ін., за ред. академіка НААН України О.М. 
Шпичака. – К.: Нічлава, 2011. – 410 с. 
3.  Міжнародна  торгівля  сільськогосподарською  продукцією  [Текст]:  навч.  посіб.  для  студ.  екон.  напрямів 
підготовки / Калетнік Г.М. [та ін.]; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця: [б. в.], 2013. – 395 с. 
4. Негода А.В. Основи прогнозування світових ринків: навч. посіб. /А.В. Негода; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 
Київ, 2013. – 207 c. 
5.  Софіщенко  І.Я.  Проблеми  інституціоналізації  державного  сприяння  експорту  /  І.Я.  Софіщенко  //  Актуал. 
проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С. 52-57. 
6.  Семенюк І.  О.  ГМО...[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://www.apk-inform.com/ru/apk_itogi/ 
1046108#.VW6YEcaeGMN. 
7.  A  proposal  for  new  coverage  of  international  trade  flows  /  Sandra  Stojadinovic  Jovanovic  //Актуал.  проблеми 
економіки. – 2013. – № 4. – С. 480-486.  
8. EU food law: a practical guide / ed. K. Goodburn. – Cambridge: Woodhead Publishing Limited; Boca Raton: CRC Press 
LLC, 2001. – 256 p.  
9.  The  World  of  Organic  Agriculture  2015:  Key  data.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://www.organic-
world.net/yearbook/yearbook2015/key-data.html?L=0.  
10. Council Regulation (EC) No834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labeling of organic products and 
repealing Regulation (EEC) No 2092/91 Official Journal of the European Union OJ L 189, 20.7.2007. – 190 p. 

ДолученняРозмір
PDF icon didenko.pdf258.02 КБ