Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА В ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

У статті встановлено, що головними причинами переміщення основних обсягів виробництва овочевої продукції в ОСГ є непослідовність і некомплексність проведення ринкових реформ у сільському господарстві, що позначилося на стані корпоративного сектору аграрного виробництва, а також необхідність вирішення проблеми формування сімейного бюджету значної частини сільського населення переважно за рахунок надходжень від продажу вирощеної продукції. Такий перерозподіл виробництва має як позитивні, так і негативні моменти: виробництво стало низькорентабельним, основна маса продукції використовується для внутрішнього споживання, населення споживає овочі вкрай нерівномірно протягом року і залежно від регіону.
Доведено, що примітивний спосіб використання робочої сили та консервативність у організації виробничого процесу, уникнення прогресивних технічних прийомів негативно позначалася на урожайності овочевих культур, і, як наслідок, знижується потенційний обсяг валового збору.
Основними проблемами, що стримують подальший розвиток овочівництва в особистих селянських господарств, є: низький рівень конкурентоспроможності овочевої продукції, в ціновому діапазоні через застосування високозатратних технологій з низьким рівнем механізації виробничих процесів; зниження ролі науки в питаннях розвитку овочівництва; низька товарність виробленої продукції; відсутність якісного насіннєвого матеріалу овочевих культур, що відповідають вимогам місцевих грунтово-кліматичних умов.
Для зростання виробництва овочів у особистому селянському господарстві та збільшення на цій основі доходів сільських жителів необхідно надавати їм підтримку на державному і місцевому рівнях. Серед заходів підтримки найбільш важливе значення мають пільгове кредитування; створення спеціалізованих обслуговуючих структур, у тому числі щодо реалізації овочевої продукції; стимулювання суб'єктів господарювання, що надають допомогу господарствам населення; розвиток кооперативних зв'язків особистих селянських господарств з сільськогосподарськими, переробними підприємствами, закладами торгівлі.
Запропоновані заходи державної та регіональної підтримки особистих селянських господарств сприятимуть сталому розвитку сільських територій та забезпеченню продовольчої безпеки України.
Ключові слова: особисте селянське господарство, овочівництво, виробництво, збут, споживання, самозабезпечення.
 
doi: 10.33245/2310-9262-2019-148-1-146-157
 

© Кальченко С.В., Колокольчикова І.В., 2019.
 1. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. Москва: Экономика, 1989. 492 с.
 2. Свиноус І.В., Микитюк Д. М. Концептуальні засади функціонування особистих селянських господарств. Продуктивність агропромислового виробництва: науково-практичний збірник (економічні науки). 2013. № 23. С. 37–42.
 3. Логоша Р. В. Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 25(1). С. 86‒90. 
 4. Сидора В. В. Маркетинг в овочівництві. Овочівництво і баштанництво. 2017. Вип. 63. С. 313‒327.
 5. Бакум М.В., Ящук Д.А. Інтенсифікація вирощування овочів у відкритому грунті. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2015. Вип. 5(2). С. 150‒155.
 6. Лесік І. М., Рочняк В.В. Інфраструктурне забезпечення оптових ринків продукції овочівництва. Молодий вчений. 2016. № 5. С. 83‒86.
 7. Логоша Р. В. Особливості діяльності особистих селянських господарств на ринку овочів України. Агросвіт. 2016. № 22. С. 14‒21.
 8. Карман О.В. Організаційно-економічні засади збуту овочів в Україні. Вісник аграрної науки. 2013. № 6.
  С. 76‒78. 
 9. Царук Н.Г. Основні чинники активізації розвитку овочівництва в Україні. Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. 2012. Вип. 9(2). С. 558‒565.
 10.  Majerska J., Michalska A., Figiel A. A review of new directions in managing fruit and vegetable processing by-products. Trends in Food Science & Technology. 2019, Vol. 88. P. 207–219. DOI: http://dоі10.1016/j.tifs.2019.03.021.
 11. Mitchell B. A., Uchanski M. E, Elliott A.. Fruit cluster pruning of tomato in an organic high-tunnel system. Hortscience. 2019, Vol. 54(2). Р. 311–316. DOI: https://doi.org/10.21273/HORTSCI13487-18.
 12. Canavari M. Marketing Research on fruit Branding: The Case of the Pear Club Variety «Angelys» (Book Chapter) In book: Consumer Science and Strategic Marketing. 2018. Р. 239–254. DOI: https://doi.10.1016/B978-0-08-101007-5.00009-9.
 13. Besik D., Nagurney A. Quality in competitive fresh produce supply chains with application to farmers' markets. Socio-Economic Planning Sciences. 2017, Vol. 60. P. 62–76. DOI: https://doi.10.1016/j.seps.2017.03.001.
ДолученняРозмір
PDF icon kalchenko_s._kolokolchikova_i._1-2019.pdf8.72 МБ