Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ МОЛОЧНОГО СТАДА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті узагальнено особливості процесу відтворення продуктивного поголів’я великої рогатої худоби молочного 
напряму.  Обґрунтовано  організаційно-економічні  передумови  інтенсивного  виробництва  молока 
сільськогосподарськими  підприємствами  України.  Доведено,  що  ефективність  молочного  скотарства  значною  мірою 
залежить  від інтенсивності відтворення  стада.  Ідентифіковано  основні причини, які  стримують темпи відтворення великої 
рогатої  худоби.  Визначено  найголовніші  елементи  племінної  роботи,  які  забезпечать  генетичний  прогрес  у  створенні 
високопродуктивного  стада.  Встановлено,  що  підвищення  ефективності  молочного  скотарства  можливе  за  умови 
подальшого  збільшення  поголів’я  худоби,  підвищення  її  продуктивності,  прискореного  відтворення,  профілактики 
безпліддя  та  яловості  корів,  збільшення  виходу  телят  на  100  корів.  Окреслено  пріоритетні  напрями  підвищення 
економічної ефективності відтворювального процесу молочного стада у сільськогосподарських підприємствах. 
Ключові  слова:  молочне  скотарство,  відтворення  поголів’я,  продуктивність  корів,  економічна  ефективність, 
сільськогосподарські підприємства. 

1. Бащенко М. Відтворна здатність і продуктивне довголіття української чорно- та червоно-рябої молочної худоби / 
М. Бащенко, О. Гончар, Ю. Сотніченко // Тваринництво України. – 2012. – № 7. – С. 12–17. 
2. Лещук Г. Продуктивные качества молочного стада в связи с разным уровнем выбраковки первотелок / Г. Лещук // 
Главный зоотехник. – 2012. – № 8. – С. 7–9. 
3. Юмагузин И. Воспроизводство стада – важный элемент эффективности молочного скотоводства / И. Юмагузин, 
Ф. Яхин, С. Ардаширов // Аграрное решение. – 2011. – № 3. – С. 40–41. 
4. Рудик І. А. Рівень відтворної здатності корів як фактор формування високопродуктивних стад молочної худоби / 
І. А. Рудик, В. П. Олешко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 
2011. – Вип. 160. Ч. 1. – С. 34–41. 
5.  Ставецька  Р.  Інтенсивність  вибракування  ремонтного  молодняку  української  чорно-рябої  молочної  породи    /  
Р. Ставецька, І. Рудик // Тваринництво України. – 2012. – № 7. – С. 18–23. 
6.  Месель-Веселяк  В.  Я.  Поголів’я  і  виробництво  продукції  тваринництва  в  Україні  /  В.  Я.  Месель-Веселяк,  
О. Ю. Грищенко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 146 с. 
7. Штучне осіменіння корів та телиць [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrfarms.com.ua/pdf/AI.pdf 
8. Яблонський В.А. Проблеми відтворення тварин: стан і погляд у майбутнє галузі / В. А. Яблонський // Науковий вісник 
Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 160. – Ч. 1. – С. 136–141. 
9. Костенко В.  Технологія вирощування ремонтних телиць / В. Костенко // Агробізнес сьогодні. – 2012. – Жовтень, 
№ 20. – С. 28–30. 
10. Гуторов О.І. Світові тенденції розвитку молочного скотарства / О.І. Гуторов // Економіка АПК: міжнародний 
науково-виробничий журнал. – № 6. – 2011. – С. 151–158. 
11. Ілященко Г.Д. Відтворна здатність та її зв'язок з молочною продуктивністю корів / Г.Д. Ілященко // Науковий 
вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 160. – Ч. 1. –  С. 15–162. 

ДолученняРозмір
PDF icon zubchenko.pdf254.9 КБ